Üldine, Õppejõud

"Elu muusikaga on ilus elu, astu muusikat õppima!" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia haridussaates "Innovaatika"

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusika interpretatsiooni osakonna peakoordinaator Mihkel Poll ning muusikapedagoogika eriala õppejuht Kristi Kiilu käisid külas Delfi taskuhäälingu haridus- ja teadussaates "Innovaatika". 

Saatejuht Martin Hansoniga vesteldi muusikaharidusest ja muusika õppimisest üldisemalt, kuid ka avati Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tegemiste telgitaguseid. Lisaks anti nõu neile, kes sooviksid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse sisse astuda.

Lugege lisa "Innovaatika" podcastist ja EMTA episoodist SIIT.
Saadet on võimalik kuulata SIIT. Saade on kättesaadav ka Spotifys, Apple Podcastis ja muudel podcastide kuulamise platvormidel. 

Sisseastumisavaldusi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse saab esitada enamikel erialadel 25. juunini. Lisainfo. 

 

Õppetegevus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia hoonetes jätkub piiratud ulatuses

Üldine

Õppetegevus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia hoonetes jätkub piiratud ulatuses

Pärast viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud ohutusmeetmete järkjärgulist leevendamist on ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias jätkunud õppetöö ja muu tegevus piiratud ulatuses ja eritingimustel. 

Alates 1. juunist on akadeemia peahoone avatud iga päev kell 9.00–21.00. Sisse pääseb peauksest vaid isikustatud magnetkaardiga. Külalistele on uks veel suletud ning majja pääseb ainult eelneval kokkuleppel. 

EMTA raamatukogu on avatud alates 1. juunist (E–R 9–19, L 10–15) ning võimalik on nii teavikuid tagastada kui ka laenutada uusi (ka kontaktivabalt). Arvutiklass jääb esialgu suletuks, kuid vajadusel on võimalik broneerida arvuti kasutamine üheks tunniks. Raamatukokku sissepääsuks tuleb uksel helistada raamatukogu numbril. Täpsema info leiab peagi raamatukogu veebiküljelt.

Õppeainetes, kus töö sisu võimaldab, jätkub õppetöö distantsilt. Erialadel ja ainetes, kus distantsõpe on raskendatud või võimatu, toimuvad aga piiratud mahus individuaaltunnid ja rühmatunnid. Sealjuures järgitakse kõiki turvareegleid ja hügieeninõudeid. Korraga tohib koos viibida maksimaalselt 10 inimest, kehtib 2 x 2 reegel. Ruume õhutatakse ja puhastatakse süsteemselt. 

Avalikke üritusi juunikuus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ei toimu.

 

Muusikaõpetaja magistri infotund

Õppeinfo

Muusikaõpetaja magistri infotund

Kuni 25. juunini saab teiste Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia erialade seas astuda sisse magistriõppesse muusikaõpetaja erialal, mis on ühisõppekava Tallinna Ülikooliga

27. mail algusega kell 13 toimub Zoomi vahendusel virtuaalne infotund erialast. 
Infotunnis saab tutvuda õppimisvõimalustega, õppekava ja sisseastumistingimustega. Ühe infotunni kestus on umbes üks tund ning soovi korral saad esitada täpsustavaid küsimusi. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine: https://www.tlu.ee/MAinfotunnid

Muusikaõpetaja laiapõhjaline ning pidevalt uuenev õppekava on oma valdkonna parim ja võimaldab üliõpilasel valikainete kaudu oma õpinguid ise kujundada. Juhendajateks on oma ala spetsialistid EMTAst ja Tallinna Ülikoolist – ühisõppekaval on ühendatud kahe kõrgkooli tugevamad küljed, mis pakuvad laiapõhjalist haridust.

Kultuurkapitali stipendiumiprogramm looverialade õppejõududele 2020

Õppejõud, Konkurss

Kultuurkapitali stipendiumiprogramm looverialade õppejõududele 2020

Looverialade õppejõududel on taas võimalik kandideerida Kultuurkapitali stipendiumile. 

Eesti Kultuurkapitali ning avalik-õiguslike ülikoolide koostöös loodud stipendiumiprogramm on mõeldud ülikoolide kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele, kes on ise loovisikud ja õpetavad loomeerialadel tulevasi loomeisikuid. Programmiga toetatakse loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.

Taotluse võivad esitada avalik-õiguslikus ülikoolis töölepinguga töötavad õppejõud, kes õpetavad ülikoolis loomeerialasid vähemalt 0,5 koormusega. Ühe stipendiumi suurus on 10 000 eurot aastas ning see makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. Stipendiumeid eraldatakse üksnes füüsilistele isikutele.

Stipendiumile kandideerimiseks on vajalik vormikohane taotlus ning ülikooli soovituskiri. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududel tuleb soovituskirja saamiseks esmalt esitada eeltaotlus EMTA-le.

Stipendiumi taotlejate vastavust programmi nõuetele kontrollib viieliikmelise ekspertkomisjon, kes otsustab eeltaotluste põhjal, millised õppejõud saavad antud taotlusvoorus akadeemia soovituse. Ekspertkomisjoni otsuse põhjal vormistatakse akadeemia soovituskiri, mille allkirjastab rektor ning mis edastatakse Kultuurkapitalile.

Eeltaotlus tuleb esitada 15. juuniks aadressile kulka@eamt.ee.

Eeltaotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
õppejõu nimi;
sihtkapitali nimi, kellele soovitakse taotlus esitada;
loomeuurimuslikud või loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks (kuni 5000 tähemärki);
põhjendus selle kohta, kuidas stipendiumi perioodiks kavandatud loomeuurimuslikud ja loomingulised tegevused seostuvad akadeemia eesmärkidega ning õppejõu tööga akadeemias (kuni 5000 tähemärki);
viimase kahe aasta loominguline biograafia.

Eeltaotluse esitaja peab olema üksikisik, kuid kavandatud loomeuurimuslikud või loomingulised tegevused võivad kaasata teisi isikuid, sh üliõpilasi. Lubatud on ka loomeuurimuslikud või loomingulised kooslused, mille mitu liiget taotlevad stipendiumi samaaegselt. Eeltaotlusele esitatavad nõuded ning lisainfo on leitav SIIT.

Stipendiumi lõpptaotluse koos EMTA soovituskirjaga esitab õppejõud Kultuurkapitali vastava valdkonna sihtkapitalile programmi statuudis sätestatud korras e-kulka veebikeskkonna kaudu 21. augustiks 2020.

Täpsem info stipendiumiprogrammi ning kandideerimiseks vajaliku vormikohase taotluse kohta:
Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuut

Lisainfo stipendiumiprogrammist:
Henry-David Varema henry-david.varema@eamt.ee

Rotalia stipendiumikonkurss 2020/2021 üliõpilastele

Konkurss

Rotalia stipendiumikonkurss 2020/2021 üliõpilastele

Eriolukorra tõttu edasi lükkunud Rotali stipendiumikonkurss 2020/2021. õppeaastaks on nüüd kandideerimiseks avatud. 

Stipendiumikonkursil saavad osaleda Eesti avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilased, kes praegu õpivad

 • päevases täiskoormusega õppes kõrghariduse esimese astme (bakalaureuseõpe, diplomiõpe, rakenduskõrgharidusõpe, integreeritud õpe) 2. aastal
  või
 • integreeritud õppe eelviimasel aastal nominaalse õppeaja järgi
  või
 • kõrghariduse teise astme (magistriõpe) 1. aastal.

Stipendium ei ole mõeldud välisüliõpilastele.

Kokku antakse vähemalt 25 stipendiumi, kuid majandusraskuste lahenemisel kuni 50 stipendiumi a’ 2000 €.
Sooviavaldused tuleb saata postiga 3. juuniks 2020.
Stipendiumid antakse üle uue õppeaasta alguses toimuval aktusel Rotalia majas Tartus. 
Lisainfo ja kandideerimisvormi leiate SIIT

 

Sisseastumine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse on täies hoos

Üldine, Õppeinfo

Sisseastumine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse on täies hoos

Kuigi riikliku eriolukorra tõttu esineb muudatusi esialgses ajagraafikus, kulgeb tänavune vastuvõtt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse plaanipäraselt. Suuremale osale erialadest avanes vastuvõtt 10. mail, vastuvõtukatsed leiavad aset akadeemias turvareegleid järgides. 

Teatud erialadel on sisseastumine jõudnud kandideerimisest juba edasisse faasi. Üle aasta toimub vastuvõtt lavakunsti osakonda. Sisseastumisavalduste tähtaeg bakalaureuseõppesse näitleja suunal saabus aprillis. Huvi eriala vastu on jätkuvalt kõrge –  avaldusi laekus 290. Sisseastumiskatsete I voor algab 15. mail ning toimub EMTA kontserdi- ja teatrimaja black boxis

Seekord astuvad noored üles tavapärasest väiksema publiku ees, kuna vastavalt turvareeglitele ei tohi ruumis viibida enam kui 10 inimest – 5 kandidaati ja 5 komisjoniliiget. Katsete läbiviimisel järgitakse kõiki turvanõudeid: hoitakse inimestevahelist distantsi, liigutakse kindlaid marsruute mööda ning peetakse kinni hügieeninõuetest. 

Doktoriõppesse kandideerijaile saabub avalduste esitamise tähtaeg juba 3. juunil. Teistele akadeemia erialadele, mille õppekeel on eesti keel, saab kandideerida kuni 25. juunini, sh nii bakalaureuse- kui ka magistritaseme õppekavadele. Täpsemat infot vastuvõtust leiate SIIT

Selleaastaste eriolukorrast tingitud riigieksamite ärajäämine EMTA vastuvõttu otseselt ei mõjuta. Keskharidus peab bakalaureuseõppesse kandideerijal hiljemalt augusti lõpuks küll käes olema, kuid üliõpilaskandidaatide pingerida tekib erialaeksami sooritusedukuse alusel. Eriolukorrast tingitud piirangute tõttu ei toimu 2020. aasta vastuvõtul muusikateooria katset. Vajaduse korral kontrollitakse kandidaadi solfedžo ja muusikateooria alaseid teadmisi ja oskusi erialaeksamil.

Enamik EMTA erialadest eeldab kandideerijatelt tõsist muusikalist ettevalmistust, kuid valikus on ka laiemapõhjalise vastuvõtuga alasid, kus nõuded pole nii erialaspetsiifilised – piisab muusikalise kirjaoskuse aluste tundmisest ja huvist siduda oma elu muusikaga. Muusikapedagoogika eriala kandidaatidelt ootame lisaks õpetamis- ja juhendamissoovi. Õppekava annab teoreetilise baasi ja praktilise kogemuse erinevates muusikastiilides, vastuvõtt toimub koori- ja rütmimuusika suunale.

Möödunud aastal uuenenud muusikateaduse ja muusikakorralduse bakalaureuseõppekava paneb võrreldes varasema ülesehitusega suuremat rõhku eriala praktilistele väljunditele. Õppekava eesmärk on pakkuda võimalust end teostada professionaalses muusikamaailmas muusikateadlase, muusika populariseerija või -korraldajana. Bakalaureuseõpingud annavad soodsa pinnase õpingute jätkamiseks nii muusikateaduse kui ka kultuurikorralduse magistriõppes.

Kultuurikorralduse magistriõppesse, kus stardib uus õppegrupp üle aasta, saab samuti käesoleval aastal kandideerida. Õppekava ülesehitus soosib individuaalset lähenemist ja võimaldab üliõpilasel kogu magistriõpingute vältel keskenduda ühele enda tõstatatud konkreetsele probleemile. Ingliskeelse õppekava läbimine varustab noore kultuurikorraldaja hea praktiliste kogemuste baasi ja professionaalsete kontaktide võrgustikuga. 

Kuidas akadeemia üliõpilased oma erialasid ja õpinguid ise kirjeldavad, lugege SIIT.

Muusikaerialade sisseastumiseksamid toimuvad 26. juunist kuni 6. juulini, mil vastuvõtuperiood lõpeb.

Kandideerimistähtajad:

 • 3. juuni:
  Bakalaureuseõppekavadel, mille õppekeel on inglise keel
  Magistriõppekavadel, mille õppekeel on inglise keel
  Doktoritaseme õppekavadel 
 • 25. juuni:
  Eestikeelsetel bakalaureuseõppekavadel
  Eestikeelsetel magistriõppekavadel 

Avalduste esitamine toimub:

 • eestikeelsetel õppekavadel keskkonnas SAIS
 • ingliskeelsetel õppekavadel keskkonnas DreamApply

Lisainfo:
Sisseastujale
vastuvott@eamt.ee
tel 6675 709

Mihkel Lüdig 140 / Lepo Sumera 70

Üldine

Mihkel Lüdig 140 / Lepo Sumera 70

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia mälestab kahte tähelepanuväärset persooni, kel on asendamatu roll akadeemia ajaloos. 

9. mail oli 140. sünniaastapäev heliloojal, koorijuhil ja organistil Mihkel Lüdigil, kes oli nii üks akadeemia (toona Tallina Kõrgema Muusikakooli) asutajatest kui ka kõrgkooli esimene juht. 

8. mail saanuks 70-aastaseks tunnustatud helilooja, EMTA professor Lepo Sumera. Rakendades uuenduslikuna oma loomingus arvuteid, oli just Sumera elektronmuusika stuudio rajajaks akadeemias.  

*** 

Laulud nüüd lähevad……
Mihkel Lüdig - 140
Ülevaate on koostanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlane ning vilistlaskogu liige Jüri Trei

Mihkel Lüdig sündis 9. mail 1880. aastal Pärnumaal, Reiu vallas, Noka talus vaese metsavahi 7-nda lapsena. Pere oli suur ja pärast teda sündis veel 11 õde-venda nii et kokku oli 18 last. Lüdigi vanemad olid väga muusikalembesed, tihti musitseeriti pereorkestriga ja Lüdig on meenutanud, et isamajas oli alaliselt kolm muusikariista: orel, flööt ja viiul. Vahel ilmusid orkestrisse ka vaskpuhkpillid, nagu trompet, alt ja tenor. Orelimängu õppis noor Mihkel emalt, kes koduorelil oskas peast mitmeid koraale ja koorilaule mängida. Tihti musitseeriti sõpradega nii enda lõbuks kui ka külaliste auks. 

Andekat poissi märkas Pärnust külla saabunud õllevabriku omanik Franz Jakob, kes ise oli samuti õppinud muusikat. Ta võttis poisi eest hoolitsemise enda kanda. Järgnevatel aastatel õppis Mihkel Pärnu elementaarkoolis. Muusikaõpingud klaveri, oreli, harmoonia ja teooria alal toimusid Pärnu Nikolai koguduse organisti Max Petersi juures. Ühtlasi pakkus Peters talle noore orelimängijana laste jumalateenistustel ennast asendada. Peters oli muusikahariduse saanud Saksamaal ning tegutses Pärnus nii organisti, pianisti kui ka koorijuhina. Peagi kutsuti Peters tööle Moskvasse Saksa koguduse organistina ning hiljem sai ta töökoha ka oreliklassi õppejõuna Moskva konservatooriumis. Lüdig, kes pidas Petersit oma suureks eeskujuks, otsustas enda tuleviku siduda muusikaõpingutega Moskvas. 

Kindlasti oli noorel mehel, kes otsustas muusikaõpinguid jätkata, ka veidi õnne, kuna Pärnu linnaisad eesotsas tollase Pärnu linnapea Oskar Brackmanniga lubasid igati toetada noore mehe õpinguid. Nii sattuski Lüdig Moskvasse Max Petersi juurde, kus ta pärast ettemängimist ja muusikaliste katsete sooritamist konservatooriumi direktorile Safonovile sai rõõmusõnumi, et on stipendiaadina vastu võetud. Ometi tuli peagi leida uus õpetaja, kuna tema oreliõppejõud haigestus raskelt ja oreliklass suleti. Saatus tuli taas appi, kuna tema sõber Peters pakkus abi, saates kirja Peterburi Konservatooriumi professorile Louis Homiliusele. Nii juhtuski, et pärast ettemängimist Peterburis tutvustas  professor Homilius Lüdigit konservatooriumi direktorile A.R Berhardile, kes ise oli samuti Tallinnast pärit. Küsinud õpilase päritolu kohta ja kuuldes, et ta on eestlane, laabus kõik järgnev sujuvalt ning Lüdig oligi Peterburi konservatooriumisse stipendiaadina vastu võetud. Sellega oli suur mure murtud ja edasi lahendada probleem elukohaga. Siingi tulid appi tuttavad ja sõbrad. Lüdig meenutab oma raamatus „Mälestused“: “Millest ma end kogu õppimise aja elatasin, sellel ei oska isegi vastata. Mul oli üks vana uurilogu, kuidagi oskasin selle kahe rubla eest ära müüa, kuid saadud rahast pidin ohverdama konservatooriumile 1 rubla ja 20 kopikat õpilaste toetuskassasse. Ostsin endale päevas naela rukkileiba ja ühe soolakurgi – kokku 3 kopikat. See oli minu lõuna. Kaupmees Bergmani juures, kus ajutiselt sain öömaja, sain õhtuti klaasi teed ja ka mõne võileiva, mille ta oma osast ohverdas. Sain esimest korda elus nälga tundma. Konservatooriumis tuli kõvasti tööd teha, mis tühja kõhuga mitte kerge ei olnud. Organism nõrgenes, vahel minestasin oreli taga, kuid paar klaasi külma vett aitas jälle edasi…“ 

Konservatooriumiaastatel Peterburis õppis Lüdig teooriat ja kompositsiooni Nikolai Rimski-Korsakovi, Nikolai Solovjovi ja Aleksandr Glazunovi ning klaverit Franz von Czerni juures. Kõiki neid õppejõudusid hindas ta väga kõrgelt. 

Peterburis tegutses sel ajal mitmeid eesti seltse, korraldati kohtumisi, kõneõhtuid ja pidusid. Lektoriteks olid väljapaistvad tolleaegsed suurkujud, doktor Jakob Hurt, skulptor August Weizenberg jpt. Nendel õhtutel tutvus Lüdig pealinna eestlastega ja peagi tegi karskusseltsi Ustavus juhatus ettepaneku asutada laulukoor ja asuda seda ka juhatama. Sellele järgnes veel mitmeid uusi pakkumisi, mis Lüdigi elujärge aitasid tunduvalt parandada. Siit, nagu Lüdig meenutab, algaski tema järjepidev ühiskondlik ja muusikaline tegevus, mis kestis kogu eluaja.

Peterburi Jaani kirikus tegutses tollal pastorina Jakob Hurt ja organistina Rudolf Tobias. Lüdigi soov Tobiasega lähemalt tuttavaks saada, ja tema orelimängu ning improvisatsioone kuulata pani teda sagedamini Jaani kirikut külastama. Teda hämmastas Tobiase mängustiil, see oli midagi uut, senikuulmatut. Koraalide vaba harmonisatsioon paljude dissoneerivate akordidega, vabad, peaagu ilmalikud eel- ja vahemängud, koraalide kiire tempo, nii et kogudusel oli raske orelile järele jõuda – see kõik oli täiesti uudne. Tobias, kuulnud, et Lüdig kirikuteenistusega varasemalt tuttav on, tegi ettepaneku jumalateenistustel teda vahel asendada. Jaani kirikus oli igal pühapäeval kolm jumalateenistust, nende vahel veel matused või laulatused, nii et organist pidi hommikust õhtuni kirikus istuma. Peale mängimise kiriku jumalateenistustel tuli juhatada kiriku laulukoore ja korraldada vaimulikke kontserte. Just siit sündiski ühine aastatepikkune muusikaline koostöö ja sõprus Peterburi koolkonna kolme suurmehe R. Tobiase, A. Kapi ja M. Lüdigi vahel. 

Peterburis tegutsesid aktiivselt eestlaste koolid ja seltsid ning seltsidel olid oma laulukoorid, mida juhatasid mitmed meie professionaalse muusika suurkujud: Johannes Kappel, Miina Härma, Konstantin Türnpu, Juhan Aavik, Georg Hellat jpt. Oluliseks etapiks Lüdigi eluloos tuleb peale Peterburi Konservatooriumi oreli- ja kompositsiooniõpingute lugeda tema tegevust Peterburi Jaani kiriku ja koguduse muusikaelu korraldamisel. Eriti väärib märkimist tema tegevust  organisti, koorijuhi ja heliloojana. Mälestustes, mis on kirja pandud nõukogude ajal, jätab Lüdig mainimata oma suure panuse Eesti autonoomia väljakuulutamisega seotud tegemistes. Teame, et just tema abil organiseeritud koorid ja orkestrid osalesid 1917. aastal  Eestile autonoomiat nõutaval manifestatsioonil ja Tauria palees – Venemaa Ajutise Valitsuse residentsis, kus sõjaväeorkestrit ja ühendkoori juhatas lipnik Mihkel Lüdig. 1918. aasta sügisel saabus Lüdig Petrogradist Tallinna ja sai töökoha Kaarli kirikus ning lisaks veel mitmes gümnaasiumis. Samal ajal alustas ta koos Estonia seltsi juhatuse ja valitud kuratooriumiga (G. Hellat, A. Rei, A. Topman, R. Kull jt) esimese kõrgema muusikakooli rajamist. Ühtlasi oli ta ka Tallinna Kõrgema Muusikakooli esimene direktor kuni aastani 1923. 

Kahekümnendate aastate lõpus suundus Lüdig Argentiinasse, kus töötas pealinnas Buenos Aireses. Seejärel, olles tagasi Eestis, töötas organisti ja õpetajana Tallinnas. Hiljem asus elama ja tegutsema Pärnus ja Vändras, kus juhatas laulukoore ja osales laulupäevadel ja laulupidudel.  Tema heliloomingu ulatus oli suur: muusikalised lavateosed, vokaal-sümfoonilised teosed, instrumentaal-, puhkpilli- ja orelimuusika, soolo- ja koorilaulud. Tema tuntumaks koorilauluks on „Koit“, mis esmakordselt kanti ette 1923. aasta laulupeol ja mis hiljem on saanud laulupidude tule süütamise avalauluks. Mihkel Lüdig suri 1958. aastal ja on maetud Vändrasse.

*** 

Lepo Sumera (08.05.1950 Tallinn – 02.06.2000 Tallinn)
Allikas: Eesti Muusika Infokeskus

Lepo Sumera loomingu ilmekaim tunnus on romantilised kujundikontrastid – tema muusikas on vastamisi mäng ja kannatus, show ja draama, maskeraad ja piiritu tundesiirus. Žanrist sõltumata on paljud tema teosed üles ehitatud semantilistele provokatsioonidele, stiilimärkide ootamatule või dramaatilisele kõrvutamisele. Helilooja vastandab naiivset ja dramaatilist, tõsimeelset ja humoristlikku väljenduslaadi ka ühe teose piirides. Sumera muusikat iseloomustab ka eriline tähelepanu kõla- ja tämbrivärvide vastu.  

1970. aastate teostes kasutas Sumera vaba dodekafooniat ning kollaaživõtteid. 1980. aastatel pöördus ta tonaalse ja modaalse helikeele poole, kasutades suurvormides minimalistlikke arendusvõtteid. 1990. aastate loomingus on olulisel kohal kammermuusika ning elektroonilised ja multimeediateoseid. 

Lepo Sumera on üks säravamaid eesti sümfoniste, kuue sümfoonia autor. Uue lehekülje eesti muusikas avas ta Esimene sümfoonia, milles helilooja ühendas minimalistlikud korduvstruktuurid sümfoonilise arendusega. Sumera sümfooniate püsitunnusteks on simultaansus, kõlakihtide vaba hõljumine ja variantne arendus. Kolmandas sümfoonias süveneb harmoonia ja kõlavärvi dramaturgiline tähendus. Alates Neljandast sümfooniast kinnistub ekspressionistlik väljenduslaad.

Lepo Sumera õppis kompositsiooni Tallinna Muusikakeskkoolis Veljo Tormise juhendamisel ning seejärel Tallinna konservatooriumis professor Heino Elleri klassis (1968–1970) ja pärast Elleri surma Heino Jürisalu juures (1970–1973). Aastail 1979–1982 täiendas ta end professor Roman Ledenjovi juures Moskva konservatooriumis.

1971–1980 töötas Lepo Sumera helirežissöörina Eesti Raadios, 1980–1985 oli Heliloojate Liidu vanemkonsultant. 1988. aasta detsembrist kuni 1992. aasta aprillini oli Lepo Sumera Eesti Vabariigi kultuuriminister. 

Alates 1978. aastast õpetas Sumera kompositsiooni Eesti Muusikaakadeemias (professor 1993). Ta oli ka Eesti Muusikaakadeemia 1995. aastal rajatud elektronmuusika stuudio esimene juhataja (aastani 1999). Alates 1993. aastast oli Lepo Sumera Eesti Heliloojate Liidu esimees.

Sumera teoseid on esitatud enamikus Euroopa maades ning USAs, Kanadas, Austraalias, Jaapanis ja Kuubal. 1989. aastal oli ta Glasgow’s toimunud festivali New Beginnings resideeriv helilooja ning 1993. aastal Norrtälje kammermuusika festivali (Rootsi) ja uue muusika festivali Sydney Spring (Austraalia) põhihelilooja. 1988. ja 1989. aastal esines Sumera loengutega Darmstadti uue muusika suvekursustel. 

1990. aastal sai Sumera muusika Tauno Kivihalli nukufilmile “Surmamõrsjad” parima filmimuusika preemia filmifestivalil Espinhos (Portugal). 1997. aastal jõudis ta Viies sümfoonia UNESCO heliloomingu rostrumil Pariisis soovitatud heliööde nimekirja.

Lepo Sumera on saanud neljal korral muusikalise aastapreemia (1977, 1982, 1985, 1989) ning kolm riiklikku preemiat (1985 – Esimese sümfoonia ja aastail 1973–1984 kirjutatud filmimuusika eest; 1993 – Neljanda sümfoonia ja “Mäng kahele” eest; 1996 – Viienda sümfoonia eest). Kahel korral pälvis helilooja Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali aastapreemia (1996 – “Kolme soneti” ja “Laulud Eesti abielulüürikast” eest; 1999 – “Südameasjade” eest). Teose “Amore et igne” eest sai ta Suure Vankri preemia.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia flöödiüliõpilasi saatis Tampere konkursil edu

Konkurss

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia flöödiüliõpilasi saatis Tampere konkursil edu

25.–26. aprillini leidis aset I Tampere flöödifestival, kus toimus video vahendusel ka konkurss flöödimängijatele. II koha saavutas Iida Helanterä ja III koha Anete Vinkel Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast Mihkel Peäske flöödiklassist.

Tampere flöödifestivali eesmärk on ergutada flöödikultuuri, pakkudes õpilastele võimaluse osaleda meistrikursustel, tunnustatud flötistide kontsertidel ning panna end proovile konkursil. 

Konkursil osalejad avaldavad tänu Keila muusikakoolile, kus oli võimalik salvestada konkursivideod.