Helirežii

HELIREŽII / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

 • Üliõpilaskandidaat peab:
 • esitama vähemalt 2 omaloomingulist tööd (esitada helisalvestusena, kokku ~10 min);
 • orienteeruma erinevate ajastute muusikas (kuulamistest);
 • eristama helisalvestiste helitehnilisi iseärasusi (kuulamistest);
 • lisaks eksamil esitamisele tulevatele teostele peab kandidaat esitama portfolio varasemast loomingust.

Eksamikomisjon võib suulise vestluse käigus kontrollida kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas ja orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes (kollokvium).

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • loominguliste tööde originaalsust, kunstilist veenvust ja tehnilise teostuse ladusust;
 • üldiste muusikaliste oskuste ja võimete taset;
 • erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • orienteerumist erinevates muusikastiilides;
 • kandidaadi isiksuslikku loomingulist võimekust;
 • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.

Eksam toimub kahel päeval kahes voorus: esimeses voorus hinnatakse kandidaadi varasemaid loomingulisi töid ja orienteerumist erinevate ajastute muusikas (kuulamistest), teises voorus toimuvad eksami ülejäänud osad. Teise vooru lubatakse üliõpilaskandidaadid, kellel on esimese vooru põhjal eeldused ületada sisseastumislävend.

2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.