Instrumentaalpedagoogika

INSTRUMENTAALPEDAGOOGIKA / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksamid:

1. Eriala

A - Erialainstrument

Üliõpilaskandidaat peab peast esitama alltoodud nõuetele ja kandidaadi võimetele vastava kava.

  • Klaver:
  • polüfooniline teos (soovitavalt originaalis);
  • suurvorm (ulatusliku sonaadi või kontserdi puhul võib esitada I või II+III osa);
  • etüüd.
  • Klavessiin:
  • 2 sonaati (D. Scarlatti);
  • 2 väikevormis teost (J. S. Bach või 16.-18. saj tantsud).
  • Keelpill:
  • viiul:
    • etüüd;
    • 2 osa J. S. Bachi või G. Ph. Telemanni sonaadist või partiitast sooloviiulile;
    • I või II+III osa kontserdist;
    • pala.
  • altviiul (vioola):
    • etüüd;
    • 1 osa J. S. Bachi sonaadist või partiitast sooloviiulile või soolotšellole;
    • 1 osa kontserdist või sonaadist;
    • pala.
  • tšello:
    • etüüd;
    • 2 osa J. S. Bachi partiitast soolotšellole;
    • 1 osa kontserdist või klassikalisest sonaadist;
    • pala.
  • kontrabass:
    • etüüd;
    • keskmise raskusastmega teos.
  • kitarr:
    • etüüd;
    • suurvorm klassikalisest kitarrimuusikast;
    • karakterpala.
  • Puhkpill (v.a plokkflööt):
  • 2 erineva tehnikaga etüüdi;
  • suurvorm (I või II+III osa kontserdist või sonaadist);
  • pala.
  • Plokkflööt:
  • sopranplokkflöödiga:
    • Jacob van Eycki variatsioonid kogumikust "Der Fluyten Lust-hof" või pala kaasaegsest repertuaarist või estampie.
  • altplokkflöödiga:
    • vähemalt 2 erineva karakteriga osa prantsuse stiilis barokksüidist või -sonaadist;
    • vähemalt 2 erineva karakteriga osa itaalia stiilis barokksonaadist.
  • Akordion:
  • polüfooniline teos;
  • tehniline pala või etüüd;
  • teos vabal valikul.
  • Kannel:
  • 2 teost vabal valikul;
  • tehniline pala või etüüd.

B - Kollokvium

Eksamikomisjon kontrollib suulise vestluse (kollokviumi) käigus kandidaadi teadmisi kitsamas erialavaldkonnas, orienteerumist üldkultuurilistes küsimustes ning eeldusi pedagoogiliseks tööks.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

  • esituse ladusust ja korrektsust;
  • esituse väljenduslikkust ja karakterite kujundamise oskust;
  • oskust valitud repertuaari ulatuses vallata erinevaid erialaspetsiifilisi tehnilisi võtteid;
  • eneseväljendus- ja arutlemisoskust;
  • suhtlemisoskust ja motiveeritust pedagoogiliseks tööks;
  • kandidaadi orienteerumist üldkultuurilistes ja erialaspetsiifilistes küsimustes.


2. Muusikateooria

Eriala eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti, muusikateooria eksamit skaalal 0-5 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub eriala eksamil vähemalt 7 punkti, muusikateooria eksamil vähemalt 1 punkti ja kokku vähemalt 9 punkti.