Jazzmuusika

JAZZMUUSIKA / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksam:

1. Eriala

 • Üliõpilaskandidaat peab:
 • esitama kaks improvisatsiooni sisaldavat pala ansambli saatel (kestus ~10 min):
  • kohustuslik pala - Ladybird, Blue Bossa, All The Things You Are, Stella By Starlight, You Don’t Know What Love Is;
  • pala vabal valikul.
 • lugema noodist prima vista (kestus ~3 min):

  • meloodia;
  • akordid M7, 7, m7, m7b5, dim.
 • sooritama kuulamise ja järgimängimise testi (kestus ~10 min), mis sisaldab:

  • kõrva järgi improvisatsiooni saateharmooniale;
  • meloodia ja harmoonia imitatsiooni pillil (trummaritele rütmiimitatsioon).
 • mängima klaveril noodist prima vista lihtsa akordijärgnevuse (M7, 7, m7) kuni kahe võtmemärgiga helistikus (kestus ~3 min);
 • vastama kollokviumil esitatavatele küsimustele (kestus ~4 min).

EMTA ei garanteeri sisseastujale saateansamblit.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kohustuslike palade esituse kunstilisi aspekte, väljenduslikkust ja ladusust ning koostöövõimet kaasmängijatega;
 • erialaspetsiifilist tehniliste oskuste ja võimete taset;
 • improviseerimise väljenduslikke aspekte ja ladusust;
 • prima vista noodist lugemise ning akordijärgnevuse esitamise ladusust ja korrektsust;
 • sisseastuja sobivust ja motivatsiooni elukutseliseks jazzmuusikuks saamisel.

Eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub vähemalt 7 punkti.