Departments

Approved by EAMT Council on 18 Mar 2015

Piano Department
piano, organ, harpsichord, accordion

Strings Department
violin, viola, cello, double bass, harp, classical guitar, Estonian harp

Brasss and Woodwind Department
flute, oboe, clarinet, bassoon, saxophone, French horn, trumpet, trombone, tuba, percussion instruments

Voice Department
Allüksus: Opera Studio

Conducting Department
choral conducting in the bachelor’s programme, orchestral conducting can be selected in the master’s programme

Jazz Department
Jazz, Traditional and Folk Music

Composition Department
Allüksus: Electronic Music Studio
helilooming, elektroakustiline looming, audiovisuaalne looming, helirežiimuusikatehnoloogia valdkonna ained, helitehnoloogiline tugi teistele üksustele

Musicology Department      
muusikateaduse eriala; solfedžo, muusikateooria, muusikalugu ja muusikapsühholoogia kõigile erialadele'

Institute of Instrumental and Vocal Pedagogy   
instrumentaalpedagoogika, interpretatsioonipedagoogika, muusikakooli õpetajate ettevalmistus, eriala ajalugu ja didaktika kõigile klassikalistele erialadele

Music Education Institute 
muusikapedagoogika, üldhariduskooli muusikaõpetajate ettevalmistus, üldpedagoogilised ained kõigile erialadele

Drama School
lavakunsti eriala näitleja, lavastaja ja dramaturgi suund

Centre for Instrumental Chamber Music
koosmäng instrumentaalansamblites; kammeransambli eriala magistriõppes

Centre for Vocal Chamber Music and Accompaniment       
Lied-pianism, pianist-kontsertmeistri töö erinevates valdkondades; saateklassi eriala magistriõppes

Centre for Early Music
keskaja-, renessanss- ja barokkmuusika ajastutruu esitamine

Centre for Contemporary Music and Inprovisation
nüüdismuusika esitamine, kaasaegne improvisatsioon, nüüdismuusika seos teiste kunstidega; rahvusvaheline magistriõppekava„Nüüdismuusika interpretatsioon ja loome”

Centre for Cultural Management and Humanities
ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuse arendamine, keele- jm üldõpingud; kultuurikorralduse magistriõppekava

Centre for Doctoral Studies         
doktoriõpe, teaduslik ja loomepõhine uurimistöö koostöös teiste akadeemiliste üksustega