John Chowningi loeng "FM Synthesis: 50 Years and Composing Music from the Inside-Out"

  • -
  • 14.00 - 16.00
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaal
John Chowningi loeng

24.05 kell 14 / EMTA kammersaal
Loeng
John Chowning
(Stanfordi Ülikooli emeriitprofessor)
"FM Synthesis: 50 Years and Composing Music from the Inside-Out"
(“FM-süntees: 50 aastat ja komponeerimine seestpoolt väljapoole”)
Teose "Voices" esitus: Maureen Chowning (sopran, USA)
Loengu pikkus 1 tund ja 45 minutit

Abstrakt
Oli aasta 1957, rohkem kui 60 aastat tagasi, kui Max Mathews kirjutas Bell Telephone`i laboratooriumis esimese helisünteesi programmi Music I. Ta jätkas selle arendamist ning avaldas koodi Music IV nime all 1963. aastal. Ligipääs arvutitele oli tollal võimalik vaid suurtes institutsioonides, seetõttu oli arvutimuusika loomine väga aeganõudev ja muidugi kulukas. Minu naiivne avastus, sagedusmodulatsiooni süntees 1967. aastal oli arvutuslikult efektiivne, see ei nõudnud suurt jõudlust, ja ehkki sellel algoritmil polnud palju muudetavaid parameetreid, olid olemasolevad selgelt kuuldavad. See avastus tõi kaasa kiire arvutite sünteesitud muusika kasvu. Me õppisime palju helide tajumise kohta, me lõimisime oma kuulmismeeled tehnoloogiaga ning katsetasime, kuidas luua muusikat aluselementidest. Siis, 1983. aastal andis Yamaha Stanfordi Ülikooli litsensi alusel välja kuulsa DX7 süntesaatori. Koos personaalarvutite ja MIDI arenguga oli arvutimuusika järsku paljudele kättesaadav. Sellest ajast peale on arvutite kasutamine muusika loomisel ja produtseerimisel täiesti loomulik.
Loengus kirjeldan FM-sünteesi loomisprotsessi 50 aastat tagasi ning olulisemaid murranguid 1971. ja 1978. aastal. Lisaks näitan, kuidas kasutasin Max/MSP patch`e teoses “Voices”.
John Chowning

Sissepääs tasuta

***

May 24th at 2 p.m. / Chamber Hall of EAMT
Lecture by John Chowning (Professor of Music Emeritus, Stanford University)
FM Synthesis: 50 Years and Composing Music from the Inside-Out
With demonstration of Voices by Maureen Chowning (soprano, USA)
Duration: 1h 45m

Abstract
It was in 1957, 60 years ago, that Max Mathews at Bell Telephone Laboratories wrote the first sound synthesis program, Music I that he developed and released as Music IV in 1963. Running on mainframe computers at large institutions, the production of music was slow and costly. My naive discovery in 1967 of frequency modulation synthesis was computationally efficient, with few but perceptually salient controls, and time-varying spectra. This led to a rapid increase in music synthesized by computers. We learned much about the perception of sound as we wrapped our aural skills around the technology and discovered how to create music from fundamental units. Then in 1983, under license from Stanford University, Yamaha released its famous DX7 synthesizer. Coupled with a personal computer through the development of MIDI, computer music “hit the streets” resulting in the widespread use of computers in music production.
The presentation will include sound-synchronous animations that demonstrate my development of FM synthesis from the first experiments 50 years ago, the breakthroughs in 1971 and 1978, and a demonstration of the workings of the Voices Max/MSP patch set.
John Chowning

Free admission