Research events

NB! To be updated as new information becomes available.

 

Tartu symposion 2018 – Toomas Siitan 60

Organised by the Estonian Musicological Society and the Department of Musicology

National Archive, Nooruse 3 Tartu

14 April, 2018

Program

Hommage

Andreas Waczkat – “Perilous Listening: Early Music, Historically Informed Listening, and the Sacrosphere of Spaces.”

Heidi Heinmaa – “Muusikast ratsionaalselt, ja enamgi veel. Toomas Siitani muusikateaduslikust tegevusest.”

Coffee break

17th 18th Century

Anu Schaper – “Milliseid teoseid kirjutas J. V. Meder Tallinnas? Mederi kirikumuusikateoste dateerimisest.”

Katre Kaju – “17. sajandi esimese poole pulmaluules leiduvad osutused lauludele.”

Lunch and guided tour in National Archive

19th and 20th Cnetury

Friedhelm Brusniak – “19. ja 20. sajandi reisikirjad ajaloolise kooriuurimuse allikana.”

Kristel Pappel – “Mõtteid 19. sajandi muusikaelust Eestis ja selle uurimisest.”

Coffee break

Arvo Pärt

Kevin Karnes – “Discotheques, Underground Festivals, and the Debut of Sacred Tintinnabuli: Riga, October 1977.”

Chris May – “The Train to Brest-Litovsk: Mapping the Borders of Pärt Reception.”

This event is supported by the Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES, European Regional Development Fund) and is related to research project IUT12-1 (Estonian Research Council).

More: muusikateadus.ee