Nordplus

2008. aastal liitusid Baltimaad Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt organiseeritud haridusprogrammiga Nordplus.Tegemist on võrgustikupõhise programmiga, mille raames toimuvad õppejõudude ja tudengite vahetus, intensiivprojektid, õppekavade arendusprojektid, võrgustike workshopid ning meistrikursused.

Lisainfo siit

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulub järgmistesse Nordplus võrgustikesse:

Üliõpilasvahetus

Kandideerida saab online süsteemi NOAS kaudu.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • õppeleping (Erasmus_Learning_Agreement)
  • CV ja soovitavalt ka motivatsioonikiri
  • hinnete väljatrükk koduülikoolist
  • salvestus (kestus ~15 min)

Vahetusperiood kestab 1-12 kuud.
Korraga on võimalik kandideerida kahte kõrgkooli.
Sihtkoolidesse vastu võetud tudengid saavad kuustipendiumi ning ühekordse reisitoetuse.

Õppejõuvahetus

Õppejõu töö võib lisaks meistrikursuste andmisele seisneda ka nt metodoloogia ja õppematerjalide arendamises jms.
Õppejõud peab andma vähemalt 8 tundi. Vahetuse maksimumpikkuseks on 1 semester.
Nädalastipendiumi suuruseks on 355 €, millele lisandub sõidutoetus.

Olulised kuupäevad

10. jaanuar
Iga partnerkool esitab üldandmed oma järgmise õppeaasta eeldatava mobiilsuse kohta võrgustiku üldkoordinaatorile (planeeritavate lähetuste arv, sihtriigid, vahetuse pikkus).

1. märts
Tudengite taotlused peavad olema sihtkoolidesse välja saadetud.

15. mai
Kõik koolid esitavad võrgustiku üldkoordinaatorile andmed reaalse mobiilsuse kohta.

1. juuli
Võrgustike üldkoordinaatorid teatavad koolidele järgmiseks õppeaastaks neile õpilas- ja õppejõuvahetuseks eraldatud stipendiumide suuruse.

15. september
Partnerkoolid saadavad võrgustiku üldkoordinaatorile õpilas- ja õppejõuvahetusse minejate allkirjastatud lepingud.

1. oktoober
Võrgustiku üldkoordinaator maksab partnerkoolidele välja stipendiumid.

Lisainfo:
Hanneleen Pihlak
Nordplus koordinaator EMTAs
tel 6675 779
hanneleen@ema.edu.ee