Jubilate: Lembit Verlin 100

  • -
  • 17:00
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaal
Jubilate: Lembit Verlin 100

29.10 kell 17 / EMTA kammersaal
Jubilate
Lembit Verlin 100
Esinevad VENÜ naiskoor Vanaemad, dirigent Silvia Mellik
Tallinna Männikäbi lasteaia ja Meero Muusiku laululapsed (juhendaja Anu Lõhmus)
Ettekande teeb Meeta Morozov, sõna saavad Lembit Verlini õpilased ja kolleegid

Lembit Verlin (1917-2004) oli koorijuht, pedagoog, helilooja ja muusikaelu edendaja, kes andis märkimisväärse panuse eesti koorimuusika arengusse ning kelle käe alt on võrsunud terve põlvkond dirigente ja muusikaõpetajaid.

Kullamaalt pärit Verlini muusikaline haridustee sai alguse Tallinna Muusikakoolis ning jätkus Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, mille ta 1953. aastal Jüri Variste koorijuhtimise klassis lõpetas. Paralleelselt õpingutega oli Verlin aktiivselt kaasatud eesti muusikaellu, kutsudes kokku erinevaid kollektiive ning alustades dirigenditööd mitme koori, nende hulgas Eesti Raadio Segakoori ja Tallinna Haridustööliste Naiskoori juures. Viimase juhendamist (aastatel 1951-1975) pidas ta oma elutööks. Verlini ajal saavutas Tallinna Haridustööliste Naiskoor silmapaistvalt kõrge taseme, mida hinnati ka väljaspool Eestit ning tunnustati mitmete preemiate ja diplomitega.

Suur osa Verlini elust oli pühendatud pedagoogilisele tegevusele. 1955. aastal alustas ta tööd Tallinna Pedagoogilises Instituudis ning alates 1975. aastast oli Tallinna Riikliku Konservatooriumi professor, õpetades koorijuhtimist.
Lisaks eelnimetatule komponeeris Verlin koori-, soolo- ja lastelaule ning tegeles teadustööga. Samuti oli ta üldlaulupidude üldjuht aastatel 1960-1975 ning tegi palju ettevalmistustööd, et koorid ja kollektiivid laulukaare alla jõuaksid.
Ülevaate Verlini viljakast elutööst annab põhjalik fond Eesti Teatri- ja Muusikamuusemis. Samuti kannavad Verlini pärandit edasi tema õpilased, kes õpetavad ning juhatavad mitmeid koore.

Sissepääs tasuta