Prof Richard Taruskini loengud

  • -
  • 16:15 - 18:30
  • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Tatari 13)
Prof Richard Taruskini loengud

California Berkeley ülikooli emeriitprofessor Richard Taruskin on tänapäeva väljapaistvaim muusikaloolane, kes on kirjutanud on kirjutanud väga kaalukaid ja uuenduslikke tekste paljudes muusikahistoriograafia valdkondades (muusikaloo metodoloogia, varane muusika, vene muusika: Stravinski, Mussorgski). Tema raamat Text and Act: Essays on Music and Performance (Oxford University Press, 1995) muutis põhjalikult muusika esitusprobleemide käsitlemist ning tema kuueköiteline The Oxford History of Western Music (Oxford University Press, 2005) on tänapäeva autoriteetseim ja uuenduslikum lääne muusikaloo käsitlus, ilmselt ulatuslikem, mis on kunagi kirjutatud ühe autori poolt.

Taruskinile on omistatud hulganisti kõrgeid teaduspreemiaid, neist suurim on 2017. aastal antud Kyoto preemia, mida hinnatakse võrdseks Nobeli preemiaga aladel, kus viimast välja ei anta.

Loengud toimuvad järgmistel teemadel:

23.04 The History of What? – On music historiography
24.04 How Things Stand Now – On performance practice
25.04 But Aren't All Traditions Invented? – On musical transmission
26.04 Essence or Context – On musical ontology

Palume registreerida oma osavõtt siin: https://goo.gl/forms/hHDgKmRJ0qbm3ohq2