Helsingi Ülikooli õppejõu Esa Lilja loeng

2. novembril 2015 kell 17.00 auditooriumis A402

Abstract / abstrakt

"In this presentation I will address those aspects of harmony that I believe to be central in creating compositional form (e.g., guitar distortion, power chord, modal mixtures, borrowings, etc.) in classic heavy metal (ca. 1968–1983). Musical examples vary from small to large scale. Many of the features discussed here are applicable to much rock music in general."

"Oma ettekandes keskendun ma aspektidele, mis minu arvates mõjutavad vormi moodustumist klassikalises heavy metal'is (u 1968–1983). Nendeks on näiteks ülevõimendatud heli (distortion), madalas registris mängitud nn tühjad akordid (power chords), laadide segamine (modal mixture) ja mitmesugused laenud teistest stiilidest. Oma ettekandes kasutan erineva pikkusega muusikanäiteid. Ettekandes käsitletavad vormimoodustumise võtted on rakendatavad ka rockmuusikale üldisemalt."