Konkurss akadeemilistele ametikohtadele

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kuulutab välja konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates septembrist 2018:

 • klaveri dotsent 1,0
 • viiuli professor 0,75
 • viiuli lektor 0,25
 • flöödi lektor 0,25
 • klassikalise laulu dotsent 0,5
 • saateklassi lektor 0,5
 • varajase muusika ansambli lektor 0,5
 • 2 lektorit – pianist-kontsertmeistrit laulu erialal 1,0
 • 2 assistenti – pianist-kontsertmeistrit laulu erialal 1,0
 • 4 assistenti – pianist-kontsertmeistrit dirigeerimise erialal 1,0
 • heliloomingu professor 1,0
 • improvisatsiooni professor 1,0
 • juhtivteadur (muusikateadus) 1,0
 • vanemteadur (muusikateadus) 1,0
 • 2 lavakõne lektorit (lavakunst) 0,5
 • itaalia keele lektor 0,5
 • saksa keele lektor 0,5

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (professori ametikohale kandideerijail ka inglise keeles):

 • avaldus rektori nimele;
 • CV ülevaatega loomingulisest, teaduslikust, pedagoogilisest jm tegevusest (EMTA töötajatel täidetud EMTA elektroonilises andmebaasis või ETISes);
 • esmakordseil kandideerijail akadeemilist kraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni tõendava dokumendi kinnitatud koopia

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 23. aprilliks 2018 kell 16.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia nõukogu sekretärile aadressil Tatari 13, 10116 Tallinn või e-posti aadressile: aleksandra@ema.edu.ee.

Ametinõuded: http://www.ema.edu.ee/uldinfo/eeskirjad-ja-dokumendid/