Eesti Interpreetide konkurss 2018 Puhkpillidele

9.-14. detsember 2018
AVALEHT | REEGLID | KAVAD | REGISTREERUMINE
Korraldaja:
Eesti Muusika – ja Teatriakadeemia (EMTA)
MTÜ Eesti Flöödiühing

Toetavad:
Eesti Kultuurkapital
EV Kultuuriministeerium
ERSO
ERR
Eesti Rahvuskultuuri Fond
Tallinna linn

2018 detsembris toimub Eesti Vabariiklik Interpreetide konkurss puhkpillidele, konkurss on välja kuulutatud üheksale instrumendile: flööt, oboe, klarnet, fagott, saksofon, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba.
Vabariikliku Puhkpillimängijate konkursi näol on tegemist Eesti muusikakultuurile olulise üritusega, mis teadvustab puhkpilliinterpretatsiooni kandepinda, hetkesituatsiooni, tulevikuperspektiive ühiskonnas laiemalt. Eesti professionaalsete muusikakollektiivide vaatenurgast on konkurss oluline informatsiooniallikas noorte tulevikulootuste, erialade perspektiivi ja interpreetide taseme kaardistamisel.

SIHTRÜHM:
Eesti puhkpillimängijate konkursil osalema on oodatud kõik kodu- või välismaal resideeruvad Eesti kodanikud, samuti Eestis õppivad või alalise elamis- ja töötamisloaga Eesti muusikakollektiivide liikmetena tegutsevad välisriikide kodanikest interpreedid ilma vanusepiiranguta.

KONKURSI ÜLESEHITUS:
I vooru (valikuvooru) programm on koostatud võimalikult laia repertuaarinimistuga, mis annab interpreetidele vabaduse koostada konkursikava oma muusikalist natuuri võimalikult veenvalt ja mõjuvalt avavaks.
II vooru (vahefinaali) kavas on klassikaline kontsert ja kohustusliku teosena Eesti heliloojatelt konkursiks tellitud uudisteos.
Grand Prix vooru pääsevad I ja II vooru summeeritud punktiarvestuse tulemusel I preemia saavutanud instrumentalistid ja seal tulevad esitamisele koos ERSOga säravaimad puhkpillidele kirjutatud instrumentaalkontserdid.

ZÜRII:
Erialaderohkuse tõttu hindab konkursi I ja II voorus puupille ja vaskpille erinev žürii, mis ühineb Grand Prix vooruks.

KONKURSI OSAVÕTUTASU:
Konkursi osavõtutasu 80.- EUR
tasuda enne registreerimist (maksekorralduse fail üles laadida registreerimiskeskkonnas):
Saaja: MTÜ Eesti Flöödiühing
IBAN: EE102200221069284837

OLULISED TÄHTAJAD:
1. Konkursile osavõtuks registreerimine toimub online-keskkonnas ema.edu.ee/konkurss, mis avatakse 1.02.2018
2. Konkursile registreerumise lõpptähtaeg on 1. oktoober 2018
3. II vooru kohustuslik Eesti uudisheliloominguteos saadetakse registreerunud osavõtjale alates 1.septembrist 2018
EMTA 2018