LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ad genua
Põlvedele
eelmine järgmine


Muusika autor Dietrich Buxtehude
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: BuxWV75 nr2
Tervikteosest Membra Jesu Nostri patientis sanctissima

Ad ubera portabimini,
et super genua blandicentur vobis.


Salve Jesu, rex sanctorum,
spes votiva peccatorum,
crucis ligno tanquam reus,
pendens homo verus deus,
caducis nutans genibus.

Quid sum tibi responsurus,
actu vilis corde durus?
Quid rependam amatori,
qui elegit pro me mori,
ne dupla morte morerer.

Ut te quaeram mente pura,
sit haec mea prima cura,
non est labor et gravabor,
sed sanabor et mundabor,
cum te complexus fuero.

Ad ubera portabimini,
et super genua blandicentur vobis.
Teid tuuakse rinnaga toita
ja hellitatakse põlvedel.
(Jesaja 66, 12)

Ole tervitatud, Jeesus, pühakute kuningas,
patuste tõotatud lootus!
Ripud ristipuul, otsekui süüdlane,
inimene ja tõeline Jumal,
vankumas nõrkevail põlvil.

Mida pean küll vastama sulle,
ma tühine tegudelt, südamelt kalk?
Kuidas tasuksin armastajale,
kes valis minu eest surra,
et ma ei sureks kahekordselt?

Otsida sind puhtal meelel
olgu see minu esmane hool!
Ei ole see vaev ega koormav,
vaid terveks ja puhtaks saan,
kui kord võin emmata sind.

Teid tuuakse rinnaga toita
ja hellitatakse põlvedel.