LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Spindrift
Lainepritsmed
eelmine järgmine


Muusika autor Rein Rannap
Sõnade autor Jalal ad-Din Rumi , Coleman Barks
Tõlge Doris Kareva
Tervikteosest Taevane ja maine

Do not worry about saving these songs.
And if one of our instruments breaks,
it does not matter.

We have fallen into the place
where everything is music.

The strumming and the flute notes
rise into the atmosphere,

and even if the whole worlds harp should burn up,
there will still be hidden instruments playing.

So the candle flickers and goes out.
We have a piece of flint and a spark.

This singing art is sea foam.
The graceful movements come from a pearl
somewhere on the ocean floor.

Poems reach up like spindrift
and the edge of driftwood along the beach, wanting.

They derive from a slow and powerful root
that we cannot see.

Stop the words now.
Open the window in the center of your chest,
and let the spirits fly in and out.
Ära muretse, kuidas neid laule saaks talletada.
Ja kui murdub mõni su muusikariist,
mis sellest.

Oleme jõudnud paika,
kus kõik on muusika.

Rütmid ja flöödihelid
kerkivad laotusse.

Kui kogu maailma harf ka peaks põlema ära,
jätkub mäng siiski nähtamatutel pillidel.

Küünlaleek viskleb ja kustub.
Meil ent on tulekivi ja säde omast käest.

Kõik see laulev kunst on merevaht.
Lauglevalt liikuma paneb pärl
ookeanipõrandal.

Luuletusi lendab kui pritsmeid,
aga ajupuud rannal on ootel.

Nad võrsuvad aeglasest võimsast juurest,
mida meie ei näe.

Loobu nüüd sõnadest.
Ava aken enese rinnus
ja lase vaimudel käia sisse ja välja.