LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Fire-drum
Tuletrumm
eelmine järgmine


Muusika autor Rein Rannap
Sõnade autor Jalal ad-Din Rumi , Coleman Barks
Tõlge Doris Kareva
Tervikteosest Taevane ja maine

The drum we hear inside us now
we may not hear tomorrow.

We have such fear of what comes next. Death.
These loves are like pieces of cotton.
Throw them in the fire.
Death will be a meeting like that flaring up,
a presence you have always wanted to be with.

This body and this universe keep us from being free.
Those of you decorating your cells so beautifully,
do you think they will not be torn down?

The eventual demolishing of prisons is a given.
Fire-change, disaster-change,
you can trust that those will come around to you.
Trummi, mis täna meis taob,
ei pruugi me kuulda homme.

Küll kardame seda, mis tuleb. Surma.
Puuvillaehmed vaid on arm ja hirm.
Heida nad tulle.
Surm on kohtumine, see loitma lööv leek,
mida alati igatsend oled.

Meie keha, me kõiksus ei lase meil olla vabad.
Teie, kes oma vangikongi kõigiti kaunistate,
kas arvate, et see kestab?

Lõpuks lagunevad kõik vanglad.
Tulev tuli ja katastroof muudab kõik,
üksnes selles võib olla kindel.