LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Peer Gynt und der Krumme
Peer Gynt ja Kõver
eelmine järgmine


Muusika autor Edvard Grieg
Sõnade autor Henrik Ibsen
Tõlge Marie Under
Teose kataloogi- või oopusenumber: op23. Nr11
Tervikteosest Peer Gynt

(Stockfinsternis. Man hört Peer Gynt mit einem großen Ast um sich hauen und schlagen.)

PEER GYNT
Gib Antwort! Wer bist Du?

EINE STIMME IN DER FINSTERNIS
Ich selbst.

PEER GYNT
Freie Bahn!

DIE STIMME
Einen Umweg gemacht! Groß genug ist der Plan.

PEER GYNT (will an einer andern Stelle hindurch, stößt aber auf Widerstand)
Wer bist Du?

DIE STIMME
Ich selbst. Kannst Du eben das sagen?

PEER GYNT
Ich kann sagen, was ich will; und mein Schwert kann Dich erschlagen!
Sieh Dich vor! Hui, hei, da fällt's auch schon sausend!
König Saul erschlug hundert; Peer Gynt erschlug tausend!
(Schlägt und haut)
Wer bist Du?

DIE STIMME
Ich selbst.

PEER GYNT
Das dumme Gered'
Kannst Du Dir sparen, das keiner versteht.
Was bist Du?

DIE STIMME
Der große Krumme.

PEER GYNT
Schau' , schau'!
Erst war das Rätsel schwarz, jetzt scheint es grau.
Bahn frei, Krummer!

DIE STIMME
Herum um mich, Peer!

PEER GYNT
Durch!
(Schlägt und haut)
Da fiel er!
(Will vorwärts, stößt aber auf Widerstand)

Hoho! Sind hier mehr?

DIE STIMME
Nur einer, Peer Gynt, der sich immer wieder erhebt!
Der Krumme, der tot ist und niedergebrochen.
Der Krumme, der tot ist, und der Krumme, der lebt.

PEER GYNT (wirft den Ast weg)
Die Wehr ist verhext; muß die Faust denn ans Werk!

(Schlägt sich durch)

DIE STIMME
Ja, trau' Du nur auf Deine Faust, Deine Knochen!
Hihi, Peer Gynt, so gewinnst Du den Berg.

PEER GYNT (kommt zurück)
Hin und zurück, 's ist der gleiche Weg; –
Hinaus und hinein, 's ist der gleiche Steg!
Da ist er! Dort! Rings, wo ich mich weise!
Wähn' ich mich draußen, steh' ich mitten im Kreise.
Nenn' Dich! Laß sehn Dich! Was bist Du, Verkapptes?

DIE STIMME
Der Krumme.

PEER GYNT (tastet umher)
Nicht tot. Nicht lebendig. Ein Gären.
Ein Brodeln. Gestaltlos. Und brummend tappt es
Um einen her wie halbwache Bären!
(Schreit)
Schlag' um Dich!

DIE STIMME
Der Krumme ist nicht so toll.

PEER GYNT
Schlag' zu!

DIE STIMME
Der Krumme schlägt nicht.

PEER GYNT
Er soll!

DIE STIMME
Der große Krumme gewinnt ohne Streit.

PEER GYNT
Wär' hier bloß ein Zwerg, der mich zwicken möchte!
Wär' hier bloß ein Troll, nur zehn Monate alt!
Bloß daß man nicht so in der Luft herum föchte.
Jetzt schnarcht er gar! Krummer!

DIE STIMME
Was gibt's?

PEER GYNT
Brauch' Gewalt!

DIE STIMME
Der große Krumme gewinnt alles mit der Zeit.

PEER GYNT (beißt sich in Arme und Hände)
Krallen ins Fleisch und ritzende Zähn'!
Ich muß mein eigen Blut rinnen sehn.

(Man hört etwas wie den Flügelschlag großer Vögel)

VOGELSCHREI
Kommt er, Krummer?

DIE STIMME IN DIE FINSTERNIS
Ja! Schuh um Schuh.

VOGELSCHREI
All Ihr Schwestern von nah und fern! Stellt Euch ein!

PEER GYNT
Willst Du mich retten, Dirn, vor dem Draug,
Schau' nicht so bitter und kummervoll drein!
Dein Gesangbuch! Wirbel's ihm mitten ins Aug'!

VOGELSCHREI
Er taumelt.

DIE STIMME
Wir haben ihn.

VOGELSCHREI
Schwestern! Herzu!

PEER GYNT
Zu teuer erkauft sich ein Menschensein
Mit solch einer Stunde voll zehrender Pein.
(sinkt zusammen)

DIE VÖGEL
Da stürzt er! Nun, Krummer, an Leib und Leben ihm!

(Von ferne hört man Glockenläuten und frommen Gesang)

DER KRUMME (schwindet zu nichts zusammen und ruft mit erlöschender Stimme)
Er war zu stark. Weiber standen neben ihm.
(Pilkane pimedus. On kuulda Peer Gynti suure oksaga enese ümber peksvat.)

PEER GYNT
Anna vastust! Kes oled?

HÄÄL PIMEDAS
Mina ise.

PEER GYNT
Käi eest!

HÄÄL
Mine ringi, Peer! Pole ju puudu teest!

PEER GYNT (tahab teiselt poolt läbi minna, kuid põrkab kellelegi)
Kes oled?


HÄÄL
Mina ise. Võid öelda sa sama?

PEER GYNT
Ma ütlen, mis tahan; kui välgatama ma panen mõõga, siis hoia alt!
Vaata ette! Kuis ta vihiseb surmavalt!
Saul maha lõi sadu, ent tuhandeid Peer Gynt!
(vehib ja lööb)
Kes oled?

HÄÄL
Ma ise.

PEER GYNT
Ei tunne ma sind. Ah, ikka seesama sõnapaar!
Ent vasta kord nii, et kõik oleks klaar.
Mis oled?

HÄÄL
Suur Kõver

PEER GYNT
Või nii. Etskae!
Mis must oli enne, nüüd hall kui kae.
Eest ära, Kõver!

HÄÄL
Käi ringi, Peer!

PEER GYNT
Ei, otse!
(Vehib ja lööb)
Ta langes!
(tahab edasi minna, aga põrkab jälle kellegi vastu)

Ahaa! Terve leer?!

HÄÄL
Ei, ainult üksainus, kes uuesti sirgub.
See Kõver, Peer Gynt, kes ei langeta lippu,
Too Kõver, kes surmast uuesti virgub.

PEER GYNT (viskab oksa ära)
Kui relv on nõiut, eks käsitsi siis!

(murrab end läbi)

HÄÄL
Jah, käsitsi, see on mehe viis.
Hi-hii, Peer Gynt, nii rühid sa tippu.

PEER GYNT (tuleb tagasi)
Sinna ja tagasisama on tee; -
Sees või väljassama kitsas ka see.
Sääl on ta! Siin! Aeva ringi hööri!
Arvan end väljas, seisan otse kesk sõõri.
Nimeta nimi! Näita end! Kes ja mis oled iganes?

HÄÄL
Kõver.

PEER GYNT (ringi kobades)
Ei surnud, ei elus ta ole.
Limane, kujutu. Nägu tal pole. Sumiseb nagu
hulk uniseid keedupotte. Oleks kui sattund kesk uniseid otte.
(karjatab)
Noh, löö siis!

HÄÄL
Ei, Kõver pole nii loll.

PEER GYNT
Löö!

HÄÄL
Kõver ei löö.

PEER GYNT
Siis võitle!

HÄÄL
Suur Kõver võidab ka võitluseta.

PEER GYNT
Oleks siin pigem üks näpistav troll, Kas noor või vana,
kel suu täis sõimu! Üks noid väikesi kääbusmehi!
Nii aga ainult tuulega vehi. –
Nüüd norskab ta! Kõver!

HÄÄL
Mis on?

PEER GYNT
Näita võimu!

HÄÄL
Suur Kõver võidab kõik aegamööda.

PEER GYNT (hammustab end käsivarde ja kätesse)
Küüned ja hambad endasse lüüa!
Oma verd tunda voolavat keha mööda!

(On kuulda nagu suurte lindude tiivalööke)

LINNUKISA
Tuleb ta, Kõver?

HÄÄL PIMEDAS
Jah; samm-sammult.

LINNUKISA
Kõik õed säält kaugelt! Lennake siia!

PEER GYNT
Võid sa päästa mind, tüdruk, siis tee seda kohe!
Ära vahi nii maha! Misjaoks see ohe?
Lauluraamat näkku viruta talle!

LINNUKISA
Ta uinub.

HÄÄL
Ta käes meil.

LINNUKISA
Õed! Lähemale!

PEER GYNT
Liig kallilt ostet mu päevad maised
selle tunni kaudu täis piina ja häda.
(langeb kokku)

LINNUD
Kõver, ta langes. Nüüd haarata teda!

(kaugelt kostab kellahelin ja kirikulaul)

KÕVER (hääbudes eimiskiks, kustuvi hääli)
Ta on liig tugev. Teda toetasid naised.