LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Nüüd ole, Jeesus, kiidetud
eelmine järgmine

Muusika autor Tõnu Kõrvits
Tõlge Kaja Kappel
Tervikteosest Kreegi vihik

Nüüd ole, Jeesus, kiidetud
Naiskoorile ja keelpillidele
Eesti vaimulik rahvaviis (Kihnu)

Nüüd ole, Jeesus, kiidetud,
et sa neitsist sündinud,
kui inimene ilmale,
sest laulvad inglid rõõmsasti.
Küri eleis, küri eleis.

Kes suurem on kui ilmamaa,
Maarja süles magab ta,
see on nüüd laps, kes ilma peal
kõik asjad peab üleval.
Küri eleis, küri eleis.

Nüüd igavene päikene
paistab kõige üleval,
kesk öösel tema helendab,
meid päeva lasteks sünnitab.
Küri eleis, küri eleis.
May Jesus, Thee Be Praised
For female choir and string instruments
Estonian folk hymn from Kihnu island

May Jesus, Thee be praised
that Virgin bore you here
to walk the earth as man,
so angels joyfully sing.
Kyrie eleis, kyrie eleis.

He who is larger than the earth,
peacefully asleep in Marys lap,
He is the child who strives
to hold up all the world.
Kyrie eleis, kyrie eleis.

Now everlasting sun
is shining above
and lightning midnight
to bear us into daylight.
Kyrie eleis, kyrie eleis.
Tekst: eesti vaimulikud rahvaviisid