LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Psalm 43. Richte mich, Gott
Mõista mulle õigust, oh Jumal
eelmine järgmine


Muusika autor Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: op78. Nr2
Tervikteosest 3 Psalmen

Richte mich, Gott, und führe meine Sache
wider das unheilige Volk,
und errette mich von den falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott, du bist der Gott meiner Stärke;
warum verstössest du mich?
Warum lässest du mich so traurig geh'n,
wenn mein Feind mich drängt?
Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berge,
und zu deiner Wohnung.
Dass ich hinein gehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hülfe, und mein Gott ist.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja
halastamatu rahva vastu!
Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest!
Sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse.
Mispärast sa tõukasid mu ära?
Miks ma pean ikka kurvalt käima
oma vaenlase surve all?
Läkita oma valgus ja oma tõde,
need juhatagu mind, need viigu mind sinu pühale mäele
ja su hoonetesse,
et ma tuleksin Jumala altari äärde,
Jumala ette, kes on mu ülim rõõm,
ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal!
Miks sa oled nii rõhutud, mu hing,
ja nii rahutu mu sees?
Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada,
oma abi ja oma Jumalat!
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb igavest. Aamen.