LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

I got me flowers
Korjasin lilli
eelmine järgmine


Muusika autor Ralph Vaughan Williams
Sõnade autor George Herbert
Tõlge Maarja Kangro
Tervikteosest 5 Mystical Songs

I got me flowers to straw thy way;
I got me boughs off many a tree:
But thou wast up by break of day,
And brought'st thy sweets along with thee.
The sun arising in the East,
Though he gave light, and th' East perfume;
If they should offer to contest
With thy arising, they presume.
Can there be any day but this,
Though many suns to shine endeavour?
We count three hundred, but we miss:
There is but one, and that one ever.
Korjasin lilli, et kaunistada su teed,
korjasin oksi nii mõneltki puult:
ent sina tõusid päeva hakul
ja tõid kaasa kogu oma sulniduse.
Päike, mis tõuseb idast,
tõi küll valgust ja ida hõrku parfüümi;
kui neil ent tuleks võistelda sinu tõusuga,
jääksid nad alla.
Kas võib veel olla sarnast päeva,
ehkki paistma pürivad arvukad päikesed?
loeme kokku kolmsada, ent eksime:
on vaid üksainus, ja igavene.