LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

¡Oh, mi Belén!
Oo, mu Petlemm!
Laulud ja hällilaulud
eelmine järgmine


Muusika autor Conrad Susa
Tõlge Margit Levoll
Tervikteosest Carols and Lullabies

¡Oh, mi Belén!
Legó tu hora bien amada.
¡Oh, mi Belén! ¡Oh, mi Belén!
Legó tu hora bien amada.
¡Oh, mi Belén! ¡Oh, mi Belén!
La luz que irradias sin cesar
es como un faro que nos guía
en nuestra ruta noche y día
¡Oh, mi Belén! ¡Oh, mi Belén!
Oo, mu Petlemm!
On käes nüüd tund, mis õnnistet!
Oo, mu Petlemm! Oo, mu Petlemm!
On käes nüüd tund, mis õnnistet!
Oo, mu Petlemm! Oo, mu Petlemm!
Üks valgus lakkamata kiirgab sealt.
See nagu majakas meil otse ees,
mis juhib päeval, juhib öisel teel.
Oo, mu Petlemm! Oo, mu Petlemm!