LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Nobody knows
Mitte keegi ei tea
Five Negro Spirituals
eelmine järgmine


Muusika autor Michael Tippett
Sõnade autor Michael Tippett
Tõlge Liina Kotkas
Tervikteosest A Child of Our Time

Nobody knows the trouble I see, Lord,
Nobody knows like Jesus.

O brothers, pray for me,
O brothers, pray for me,
And help me drive
Old Satan away.

Nobody knows, etc.

O mothers, pray for me,
O mothers, pray for me,
And help me drive
Old Satan away.

Nobody knows, etc.
Mitte keegi ei tea, millist häda ma olen näinud, Issand,
Mitte keegi peale Jeesuse.

Oh, vennad, palvetage mu eest,
Oh, vennad, palvetage mu eest,
Ja aidake mul
Vana Saatan minema ajada.

Mitte keegi ei tea, jne.

Oh, emad, palvetage mu eest,
Oh, emad, palvetage mu eest,
Ja aidake mul
Vana Saatan minema ajada.

Mitte keegi ei tea, jne.