LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Christum wir sollen loben schon
Nüüd Kristust ülistage
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Sõnade autor Martin Luther
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV121

1. CHOR 
Christum wir sollen loben schon
Der reinen Magd Marien Sohn
So weit die liebe Sonne leucht 
Und an aller Welt Ende reicht

2. ARIA (T
O du von Gott erhöhte Kreatur
Begreife nicht, nein, nein, bewundre nur
Gott will durch Fleisch des Fleisches Heil erwerben
Wie groß ist doch der Schöpfer aller Dinge
Und wie bist du verachtet und geringe
Um dich dadurch zu retten vom Verderben

3. REZITATIV (A
Der Gnade unermesslichs Wesen 
Hat sich den Himmel nicht 
Zur Wohnstatt auserlesen
Weil keine Grenze sie umschließt
Was Wunder, dass allhie Verstand und Witz gebricht
Ein solch Geheimnis zu ergründen
Wenn sie sich in ein keusches Herze gießt
Gott wählet sich den reinen Leib
zu einem Tempel seiner Ehren
Um zu den Menschen sich mit wundervoller Art zu kehren

4. ARIA (B
Johannis freudenvolles Springen 
Erkannte dich, mein Jesu, schon
Nun da ein Glaubensarm dich hält
So will mein Herze von der Welt 
Zu deiner Krippe brünstig dringen

5. REZITATIV (S
Doch wie erblickt es dich in deiner Krippe
Es seufzt mein Herz: mit bebender und fast geschlossner Lippe 
Bringt es sein dankend Opfer dar
Gott, der so unermesslich war
Nimmt Knechtsgestalt und Armut an
Und weil er dieses uns zugutgetan
So lasset mit der Engel Chören 
Ein jauchzend Lob- und Danklied hören

6. CHORAL 
Lob, Ehr und Dank sei dir gesagt
Christ, geborn von der reinen Magd
Samt Vater und dem Heilgen Geist 
Von nun an bis in Ewigkeit.
1. Koor
Nüüd Kristust ülistage,
Maria, puhta neitsi poega,
kus iial paistab Päikese pale
ja kogu ilma valgustab.

2. Aaria (tenor)
Oh loodu, keda Jumal ülendanud,
sa ära püüa mõista, ainult imet adu:
Suur Jumal lihaks saades tahab päästa meid!
Nii vägev on see kõige ilma Looja,
et sinagi, nii põlatud ja tühine,
võid leida lunastuse hukatusest.

3. Retsitatiiv (alt)
Nii mõõtmatu on armuvägi,
kes endaltaevas
ei tahtnud eluaset valida,
sest selle ääretusel pole piiri.
Mis ime siis, et aru, mõistus ega jõud
eal seda saladust ei lahendada suuda,
kui hardas südames see ennast ilmutab.
Nii valis Jumal neitsi puhta ihu,
et see saaks pühaks templiks tema aule,
et imepäraselt sealt pale pöörata me eksivate inimlaste poole.

4. Aaria (bariton)
Johannes emaihus ära tundis
mu Jeesuse ja rõõmust hüppas üsas.
Ja nüüd, kus armukäsi hoiab sind,
mu süda igatsedes kaugelt otsib teed
su sõime juurde.

5. Retsitatiiv (sopran)
Mis pilguga küll vaatan sind seal sõimes?
Mu süda vakatab ja värisevi huuli
ma vaevukuuldavalt sul tänuohvrit sõnun.
Suur Jumal, kelle väge hing ei haara,
on vaesena ja sulasena siin.
Ta ainult meie heaks on seda teinud;
sest tõstkem häält koos inglikooridega
ja hõisakem tal tänu-kiituslaulu!

6. Koor
Au, kiitus, tänu kostku sulle, Kristus,
Maria puhtast ihust sündinu,
ja isa, Püha Vaimu ülistagem,
sest ajast peale igavikuni.