LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sechs Sprüche
Kuus ütlust
eelmine järgmine


Muusika autor Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tõlge Tarmo Vaask
Teose kataloogi- või oopusenumber: op79

Im Advent.
Lasset uns frohlokken,
es nahet der Heiland,
der Gott uns verheißen.
Der Name des Herrn
sei gelobet on Ewigkeit.
Halleluja!

Weichnachten.
Frohlokket, ihr Völker auf Erden,
und preiset Gott!
Der Heiland ist erschienen,
den der Herr verheißen.
Er hat seine Gerechtigkeit
der Welt offenbaret.
Halleluja!
Frohlokket, ihr Völker auf Erden.
Halleluja!

Am Neujahrstage.
Herr Gott, du bist unsre
Zuflucht für und für.
Ehe denn die Berge worden,
und die Erde und die Welt
erschaffen worden,
bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Ehe denn die Welt erschaffen worden,
bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Halleluja!

In der Passionszeit.
Herr, gedenke nicht unsrer Übeltaten,
und erbarme dich unseres Elends.
Herr, der du unser Heiland bist,
stehe uns bei, erlöse uns
und vergib uns unsere Sünden
um der Herrlichkeit deines Namens willen.
Halleluja!

Am Karfreitage.
Um unsrer Sünden willen
hat sich Christus erniedriget
und ist gehorsam geworden
bis zum Tode am Kreuze.
Darum hat Gott ihn erhöhet
und ihm einen Namen gegeben,
der über alle Namen ist.
Halleluja!

Am Himmelfahrtstage.
Erhaben, o Herr, über alles Lob,
über alle Herrlichkeit,
herrschest du von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Halleluja!
Advendiajaks
Hõisakem rõõmust, hõisakem,
me Õnnistegija on tulemas,
me Lunastaja on tulemas,
et meile Jumalariiki tõotada.
Kiitkem Issanda nime igavesti!
Halleluuja!

Jõuludeks
Hõisakem kõik maailma rahvad
ja kiitkem Jumalat!
Me lunastaja
ja Õnnistegija on saabunud,
et meile Jumalariiki tõotada
ja õiglust maailma luua.
Halleluuja!
Hõisakem kõik maailma rahvad!
Halleluuja!

Uueks aastaks
Issand Jumal, oled meie
varjupaigaks alalõpmata.
Veel enne
kui loodi kõik
maailma mäed ja maad,
olid Sina meie Jumal igavesest ajast igavesti.
Veel enne kui loodi kõik maailm,
olid Sina meie Jumal igavesest ajast igavesti.
Halleluuja!

Kannatusnädalaks
Oo Issand, ära mõtle meie pattude peale,
halasta meile meie viletsuses.
Oo Issand, kes Sa meie Päästja,
ole meiega, lunasta meid
ja anna meile andeks meie võlad,
Sinu püha nime tahtel.
Halleluuja!

Suureks Reedeks
Meie pattude eest
lasi Kristus end alandada
ja oli kuulekas
kuni oma ristisurmani.
Sestap ülendas teda Jumal
ja andis talle nime,
mis vägevaim kõigist teistest nimedest.
Halleluuja!

Taevaminemispühaks
Sa oled ülevam kõigest kiitusest ja aust,
oo Issand,
oled valitseja igaveseks ajaks.
Halleluuja!