LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Komm Heiliger Geist, Herre Gott
Tule, Püha Vaim, Issand Jumal
eelmine järgmine


Muusika autor Michael Praetorius
Tõlge Vahur Aabrams
Tervikteosest Musae Sioniae V

Komm Heiliger Geist, Herre Gott,
Erfüll mit deiner Gnaden Gut,
Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn,
Dein brnstig Lieb entzünd in ihn

O Herr, durch deines Lichtes Glanz,
zu dem Glauben versammelt hast,
das Volk aus aller Welt Zungen,
das sei dir Herr gesungen.
Halleluja.

Du heilige Brunst, süßer Trost,
nun hilf uns frölich und getrost’,
In deine Dienst beständig bleiben,
Die Trübsal uns nicht abtreiben.

O Herr durch dein Kraft uns bereit,
und stärk des Fleisches Blödigkeit,
daß wir hie ritterlich ringen,
durch Tod un Leben zu dir dringen.
Halleluja.
Tule, Püha Vaim, Issand Jumal,
täida oma armu heldusega
oma usklike süda, meel ja mõistus,
läida neis oma tuline armastus!

Oh Issand, oma valguse säraga
oled sa usule kokku kogunud
kõigi maailma keeltega rahvad.
Olgu see laul sulle, Issand!
Halleluuja!

Sina, püha kirg, magus lohutus,
aita, et me rõõmsal ja kindlal meelel
sind ikka kõikumatult teeniksime,
et kurvastus meid ei heidutaks!

Oh Issand, valmista meid oma väega
ja kinnita meie liha nõtrust,
et võitleksime siinilmas rüütellikult,
jõuaksime läbi surma ja elu sinu ligi!
Halleluuja!