LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Alleluia-Tropus
eelmine järgmine
Õigeusu tropar Pühale Nikolaosele
Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

Правило веры и образ кротости,
воздержания учителя
яви тя стаду твоему,
Яже вещей истина.
Сего ради стяжал еси смирением высокая,
нищетою богатая:
отче священноначальниче Николае,
моли Христа Бога,
спастися душам нашим.
Su tõsised eluviisid
näitasid sind su karjale usu märgiks,
alandlikkuse eeskujuks,
kasinuse õpetajaks.
Sellepärast said sa oma alandlikkuse eest suuruse,
vaesuse eest rikkuse,
püha isa piiskop Nikolaos,
palu Kristust Jumalat,
et meie hinged lunastatud saaks.