LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ein Kind ist uns geboren
eelmine järgmine

Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV384
Tervikteosest Geistliche Chormusik

Ein Kind ist uns geboren,
Ein Sohn ist uns gegeben,
welches Herrschaft ist auf seiner Schulter
und er heißt Wunderbar, Rat,
Kraft, Held, Ewigvater, Friedefürst,
auf daß seine Herrschaft groß werde
und des Friedens keine Ende
auf dem Stuhl Davids
und seines Königreichs,
daß er's zurichte und stärke
mit Gericht und Gerechtigkeit
von nun an bis in Ewigkeit.
Solches wird tun
der Eifer des Herren Zebaoth.
Üks laps on meile sündinud,
üks poeg on meile antud,
kelle õlal on ta valitsus,
ja temale pannakse nimi: Imelik, Nõuandja,
Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst,
et tema valitsus oleks suur
ja otsatu rahu
Taaveti aujärjel
ja tema kuningriigi üle,
et seda kinnitada ja toetada
kohtu ja õigusega,
sellest ajast ja igavesti.
Vägede Issanda püha ind
teeb seda.