LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Das Wort ward Fleisch
eelmine järgmine

Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV385
Tervikteosest Geistliche Chormusik

Das Wort ward Fleisch
und wohnet unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit,
eine Herrlichkeit, als des eingebornen
Sohns vom Vater
voller Gnade und Wahrheit.
Ja Sõna sai lihaks
ja elas meie keskel,
ja me nägime tema kirkust
nagu Isast
ainusündinu kirkust,
täis armu ja tõde.