LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ach Herr, mich armen Sünder
Oh Issand, mina vaene patune
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Sõnade autor Cyriacus Schneegass
Tõlge Maria Mölder
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV135

I Vers

Ach Herr, mich armen Sünder
Straf nicht in deinem Zorn,
Dein' ernsten Grimm doch linder,
Sonst ist's mit mir verlorn.
Ach Herr, wollst mir vergeben
Mein Sünd und gnädig sein,
Dass ich mag ewig leben,
Entfliehn der Höllenpein.

II Recitativ

Ach heile mich, du Arzt der Seelen,
Ich bin sehr krank und schwach;
Man möchte die Gebeine zählen,
So jämmerlich hat mich mein Ungemach,
Mein Kreuz und Leiden zugericht;
Das Angesicht Ist ganz von Tränen aufgeschwollen,
Die, schnellen Fluten gleich, von Wangen abwärts rollen.
Der Seele ist von Schrecken angst und bange;
Ach, du Herr, wie so lange?

III Arie

Tröste mir, Jesu, mein Gemüte,
Sonst versink ich in den Tod,
Hilf mir, hilf mir durch deine Güte
Aus der großen Seelennot!
Denn im Tod ist alles stille,
Da gedenkt man deiner nicht.
Liebster Jesu, ist's dein Wille,
So erfreu mein Angesicht!

IV Recitativ

Ich bin von Seufzen müde,
Mein Geist hat weder Kraft noch Macht,
Weil ich die ganze Nacht
Oft ohne Seelenruh und Friede
In großem Schweiß und Tränen liege.
Ich gräme mich fast tot und bin vor Trauern alt,
Denn meine Angst ist mannigfalt.

V Arie

Weicht, all ihr Übeltäter,
Mein Jesus tröstet mich!
Er lässt nach Tränen und nach Weinen
Die Freudensonne wieder scheinen;
Das Trübsalswetter ändert sich,
Die Feinde müssen plötzlich fallen
Und ihre Pfeile rückwärts prallen.

VI Choral

Ehr sei ins Himmels Throne
Mit hohem Ruhm und Preis
Dem Vater und dem Sohne
Und auch zu gleicher Weis
Dem Heilgen Geist mit Ehren
In alle Ewigkeit,
Der woll uns all'n bescheren
Die ewge Seligkeit.
I Koor

Oh Issand, mina vaene patune,
ära karista oma raevuga
ega laima püha vihaga,
muidu olen hukatusele määratud.
Oh Issand, anna mulle andeks
minu patud ja ole armuline,
et võiksin elada igavesti
ja põgeneda põrgupiinast.

II Tenori retsitatiiv

Oh, ravi mind, sa hingearst,
ma olen nõnda haige ja nõrk;
mu luud võiks suisa üle lugeda
nii haledalt on täitmata
mu rist ja kannatuste kohus;
näolapp paistes pisaraist,
mis kiirelt nagu suurveed palgeilt alla veerevad.
Hing on hirmust vaevatud ja mures
oh Issand, miks nii kaua?

III Tenori aaria

Tröösti mind, Jeesus, mu vaimu,
muidu upun surma,
päästa mind, päästa oma headusega
suurest ahastusest!
Sest surmas on kõik vaikne,
seal ei mäletata sind.
Armas Jeesus, kui see on su tahe,
täida mu pale rõõmuga!

IV Aldi retsitatiiv

Ma olen ohetest väsinud,
mu hingel pole väge ega võimu,
sest ma kogu öö
sageli meelerahu ja vaikuseta
lamades palju higi ja pisaraid valan.
Ma kardan pea surmani ja leinas olen vana,
sest minu hirm on mitme näoga.

V Bassi aaria

Hoidke alt, kõik te ülekohtused,
mu Jeesus trööstib mind!
Ta laseb pärast pisaraid ja nuttu
rõõmupäikesel taas särada;
tormiilmad mööduvad,
järsku peavad vaenlased langema
ja nende nooled põrkavad tagasi.

VI Koraal

Au olgu taevasele troonile,
mil kõrge kuulsus ja hind,
sest Isa ja Poeg
ja sama targa
Püha Vaimu au
kogu igavikuks
tahtis meile kõigile anda
igavese õndsuse.