LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Manca sollecita
Puudub elujõud leegil
eelmine järgmine


Muusika autor Nicola Vaccai
Sõnade autor Pietro Metastasio
Tõlge Malle Ruumet
Tervikteosest Vaccai vokaliisid

Manca sollecita
più dellusato,
ancorchè sagiti
con lieve fiato,
face che palpita
presso al morir.

Semplicetta tortorella,
che non vede il suo periglio,
per fuggir dal crudo artiglio
vola in grembo al cacciator.
Puudub elujõud leegil,
mis võbeleb.
Ehkki tuuleke
puhub ta hinge,
on ta peatselt
kustumas.

Lihtsameelne turteltuvi,
kes ei näe hädaohtu,
põgeneda tahab julmast lõksust,
lendab otse jahimehe rüppe.