LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

In diesem Wetter, in diesem Braus
Sellise ilmaga, sellise tuulega
eelmine järgmine


Muusika autor Gustav Mahler
Sõnade autor Friedrich Rückert
Tõlge Heli Susi
Tervikteosest Kindertotenlieder

V
In diesem Wetter, in diesem Braus,
nie hättich gesendet die Kinder hinaus!
Man hat sie getragen, getragen hinaus!
Ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus,
nie hättich gelassen die Kinder hinaus!
Ich fürchtete sie erkranken;
das sind nun eitle Gedanken.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
nie hättich gelassen die Kinder hinaus,
ich sorgte, sie stürben morgen;
das ist nun nicht zu besorgen.

In diesem Wetter, in diesem Braus,
nie hättich gesendet die Kinder hinaus!
Man hat sie hinaus getragen!
Ich durfte nichts dazu sagen!

In diesem Wetter, in diesem Saus,
in diesem Braus, sie ruhn, sie ruh'n
als wie in der Mutter, der Mutter Haus,
von keinem Sturm erschrecket,
von Gottes Hand bedecket,
sie ruh'n als wie in der Mutter Haus.
V
Sellise ilmaga, sellise tuulega
iial ei oleks ma saatnud lapsi õue!
Aga nad kanti, nad kanti välja!
Mina ei tohtinud midagi öelda!

Sellise ilmaga, vihuri mühasse
iial ei laseks ma lapsi minna!
Ma kardaksin, et nad haigeks jäävad;
nüüd on need mõtted mõttetud.

Sellise kõleda ilmaga
iial ei oleks ma lubanud lapsi õue,
ma oleksin hirmul, et nad surevad ära;
seda hirmu nüüd enam ei ole.

Sellise ilmaga, sellise tuulega
iial ei oleks ma saatnud lapsi õue!
Nad kanti välja,
ma ei tohtinud midagi öelda!

Sellise ilmaga, tuulemühas,
kõledas õhus nad puhkavad, puhkavad rahus
just nagu ema juures kodus;
ei kohuta neid ükski torm,
Jumala käsi katab nad kinni,
nad puhkavad rahus kui ema kodus.