LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh
Sest mis sünnib inimlastega, see sünnib lojustega
eelmine järgmine


Muusika autor Johannes Brahms
Tõlge Eesti Piibliselts
Teose kataloogi- või oopusenumber: op121 nr1
Tervikteosest Vier ernste Gesänge

Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh

wie dies stirbt, so stirbt er auch,
und haben alle einerlei Odem;
und der Mensch hat nichts mehr denn das Vieh:
denn es ist alles eitel!

Es fährt alles an einen Ort;
es ist alles von Staub gemacht,
und wird wieder zu Staub!
Wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre,
und der Odem des Viehes unterwärts
unter die Erde fahre?

Darum sahe ich, daß nichts bessers ist,
denn daß der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit,
denn das ist sein Teil.
Denn wer will ihn dahin bringen,
daß er sehe, was nach ihm geschehen wird?
Sest mis sünnib inimlastega, see sünnib lojustega -
neil on seesama saatus:
nagu sureb üks, nõnda sureb teine,
ja neil kõigil on ühesugune hing;
ja inimesel ei ole paremust lojuse ees,
sest kõik on tühine!

Kõik lähevad ühte paika,
kõik on põrmust
ja kõik saavad jälle põrmuks!
Kes teabki, kas inimlaste hing tõuseb ülespoole
või kas lojuste hing
vajub maa alla?

Ja nõnda ma nägin, et ei ole midagi paremat,
kui et inimene on oma töö juures rõõmus,
kuna see on tema osa.
Sest kes toob teda nägema seda,
mis on pärast teda?

Kg. 3: 19-22