LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ich wandte mich und sahe an
Ja ma nägin taas kõiki rõhumisi
eelmine järgmine


Muusika autor Johannes Brahms
Tõlge Eesti Piibliselts
Teose kataloogi- või oopusenumber: op121 nr2
Tervikteosest Vier ernste Gesänge

Ich wandte mich und sahe an
alle, die Unrecht leiden unter der Sonne;
und siehe, da waren Tränen derer,
die Unrecht litten und hatten keinen Tröster!
Und die ihnen Unrecht täten, waren zu mächtig,
daß sie keinen Tröster haben konnten.

Da lobte ich die Toten,
die schon gestorben waren
mehr als die Lebendigen,
die noch das Leben hatten;

und der noch nicht ist, ist besser, als alle beide,

und des Bösen nicht inne wird,
das unter der Sonne geschieht.
Ja ma nägin taas kõiki rõhumisi,
mida teostati päikese all,
ja vaata, seal olid rõhutute pisarad,
aga neil ei olnud trööstijat!
Nende rõhujate käes oli võim,
aga neil ei olnud trööstijat.

Siis ma kiitsin surnuid,
kes olid ammu surnud,
õnnelikumaks kui elavaid,
kes veel tänini elavad;

ja et parem kui neil kummalgi on sellel,
keda veel ei ole olemas,
kes veel ei ole näinud seda kurja tööd,
mida päikese all tehakse.


Kg. 4: 1-3