LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Motette “Herr, wenn ich nur dich habe”
Motett "Issand, kui mul oled sina"
eelmine järgmine


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV280
Tervikteosest Musikalische Exequien

Chor I/II:
Herr, wenn ich nur dich habe,
so frage ich nichts nach Himmel und Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht’,
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens
Trost und mein Teil.

Issand, kui mul oled sina,
mida vajaksin veel taevas ja maapeal!
Nõrkegu ihu ja hingki,
sina, Jumal, oled mu südame lohutus
ning osa igavesti.