LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Canticum Simeonis
Siimeoni kiituslaul
eelmine järgmine


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV281
Tervikteosest Musikalische Exequien

Tenor:
Herr, nun lässest du deinen Diener

Chor I:
in Friede fahren, wie du gesagt hast.
Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern,
ein Licht, zu erleuchten die Heiden,
und zum Preis deines Volks Israel.

Chor II (Seraphim I, II und Beata anima):
Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben,
sie ruhen von ihrer Arbeit,
und ihre Werke folgen ihnen nach.
Sie sind in der Hand des Herren,
und keine Qual rühret sie.
Tenor:
Issand, nüüd lased sa oma sulase

I koor:
rahus lahkuda oma ütlust mööda.
Sest mu silmad on näinud sinu Lunastajat,
kelle sa oled valmistanud kõigi rahvaste jaoks,
valgust, mis on ilmutuseks paganaile
ja tasuks sinu rahvale Iisraelile.

II koor (kaks seeravit ja Õnnis Hing):
Õndsad on surnud, kes surevad Issandas.
Nad võivad hingata oma vaevanägemisest,
sest nende teod lähevad nendega kaasa.
Nad on Issanda kätes,
ega tunne ainsatki piina.

(Luuka 2:29-32)