LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Пушкин и Лермонтов
Puškin ja Lermontov
eelmine järgmine


Muusika autor John Tavener
Sõnade autor Anna Ahmatova
Tervikteosest Akhmatova Songs

II
Здесь Пушкина изгнанье началось
и Лермонтова кончилось изгнанье.
Здесь горных трав легко благоуханье,
и только раз мне видеть удалось
у озера, в густой тени чинары,
в тот предвечерний и жестокий час –
сияние неутоленных глаз
бессмертного любовника Тамары.

Siin algas Puškini pagendus
ja lõppes Lermontovi oma.
Siin lõhnavad hõrgult mägitaimed,
ja ainult viivuks sain ma näha
järve ääres, plaatani varjus
sel õhtueelsel julmal tunnil
Tamara surematu armsama
silmade igatsevat sära.