LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Pange lingua gloriosi
eelmine järgmine

Tõlge Rein Õunapuu

Pange lingua gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Verbum caro panem verum
verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.

Amen.
Kiitke keeled kõrgeaulist
Armulaua saladust,
lunahinda heldekäelist,
inimkonna õnnistust,
Ihu Vilja taevaväelist,
täide läinud ennustust.

Meile antud, meile toodud,
puhtast Neitsist ilmale,
külvama siis läkitatud
Sõna seemet rahvale.
Kui Ta elutöö sai tehtud,
sündis ime kõigile.

Viimsel õhtusöömaajal
vendadega valvates
andis pühal Armulaual
neile uue seaduse:
Ihuks laskis saada leival,
Vereks veini pühitses.

Sõna läbi leib sai Ihuks,
Sõna väest sai Vereks vein.
Siira hinge usu tasuks
tärkab lootus, taandub lein.
Meeleheide muutub rõõmuks,
kui me usk ei jäta meid.

Armulaua Sakramenti
kummardades austagem,
Uut ja viimset Testamenti
mõistma, täitma õppigem,
meeled ärgu nõudku panti,
sest et usk meid vabaks teeb.

Jumal Isa ja ta Poega
kõigest hingest täname;
kiites, ülistades Isa
Tema Poega kuulame;
Vaimul Pühal, kes neist lähtub,
juhtida end anname.

Aamen.