LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lamentatio sanctae matris ecclesiae Constantinopolitanae
Leinaood Konstantinoopoli Pühale Emakirikule
eelmine järgmine


Muusika autor Guillaume Du Fay
Tõlge Toomas Siitan

Superius:
O tres piteulx de tout espoir fontaine,
Pere du filz dont suis mere esplorée,
Plaindre me viens a ta court souveraine,
De ta puissance et de nature humaine,
Qui ont souffert telle durté villaine
Faire à mon filz, qui tant m'a hounourée.

Dont suis de bien et de joye separée,
Sans qui vivant veule entendre mes plaints.
A toy, seul Dieu, du forfait me complains,
Du gref tourment et douloureulx oultrage,
Que voy souffrir au plus bel des humains.
Sans nul confort de tout humain lignage.

Tenor:
Omnes amici ejus spreverunt eam,
non est qui consoletur eam ex omnibus caris ejus.
Sopran:
Oh lootuseallikaist sa kõige kurvem,
Isa Pojale, kelle Ema on siin pisarais
ja oma kaebed toob su õukonda,
et sinu vägi ja inimese loomus
nii hirmsat häda lasksid osa saada
mu Pojale, kes nõnda austab mind.

Nii on mult võetud rõõm ja hüve,
ilma, et mu kaebeid keegi kuulda tahaks.
Vaid sulle, ainus Jumal, kaeban mõrvatööd,
ränka piina ja kurba jõledust,
mida ma näen kannatamas inimestest üllaimat,
leidmata lohtu ainsaltki siin ilmas.

Tenor:
Kõik ta sõbrad on teda petnud,
pole tal trööstijat ühestki armastajast.