LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ad latus
Küljele
eelmine järgmine


Muusika autor Dietrich Buxtehude
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: BuxWV75 nr4
Tervikteosest Membra Jesu Nostri patientis sanctissima

Surge, amica mea,
speciosa mea, et veni,
columba mea in foraminibus petrae,
in caverna maceriae.


Salve latus salvatoris,
in quo latet mel dulcoris,
in quo patet vis amoris,
ex quo scatet fons cruoris,
qui corda lavat sordida.

Ecce tibi appropinquo,
parce, Jesu, si delinquo,
verecunda quidem fronte,
ad te tamen veni sponte
scrutari tua vulnera.

Hora mortis meus flatus
intret Jesu, tuum latus,
hinc expirans in te vadat,
ne hunc leo trux invadat,
sed apud te permaneat.

Surge, amica mea,
speciosa mea, et veni,
columba mea in foraminibus petrae,
in caverna maceriae.
Tõuse, mu kullake,
mu iludus, ja tule!
Mu tuvike kaljulõhedes,
kuristiku peidupaigas!
lemlaul 2, 1314)

Ole tervitatud, lunastaja külg,
milles on peidus mee magusus
ja saab ilmsiks armastuse jõud,
millest uhkab vereallikas,
mis peseb puhtaks määrdunud südamed!

Vaata, ma lähenen sulle,
halasta, Jeesus, kui vääratan!
Siiski, kartlikul ilmel
su juurde olen tulnud vabast tahtest,
et vaadelda sinu haavu!

Surmatunnil tungigu mu hing
sinu küljesse, oh Jeesus,
hing rännaku siit lahkudes sinus,
et teda ei ründaks raevukas lõvi,
vaid et ta jääks sinu juurde alatiseks!

Tõuse, mu kullake,
mu iludus, ja tule!
Mu tuvike kaljulõhedes,
kuristiku peidupaigas!