LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Am dritten Weihnachtstag
Kolmandaks jõulupühaks
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Sõnade autor Picander
Tõlge Heli Susi
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV248. III
Tervikteosest Weihnachtsoratorium

24. Coro
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
Laß dir die matten Gesänge gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir jetzo die Erfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

25. Recitativo (Evangelist)
Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:

26. Coro
Lasset uns nun gehen gen Bethlehem
und die Geschichte sehen,
die da geschehen ist,
die uns der Herr kundgetan hat.

27. Recitativo (Bass)
Er hat sein Volk getröst',
Er hat sein Israel erlöst,
Die Hülf aus Zion hergesendet
Und unser Leid geendet.
Seht, Hirten, dies hat er getan;
Geht, dieses trefft ihr an!

28. Choral
Dies hat er alles uns getan,
Sein groß Lieb zu zeigen an;
Dess' freu sich alle Christenheit
Und dank ihm dess' in Ewigkeit.
Kyrieleis!

29. Duetto (Sopran und Bass)
Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
Tröstet uns und macht uns frei.
Deine holde Gunst und Liebe,
Deine wundersamen Triebe
Machen deine Vatertreu
Wieder neu.

30. Recitativo (Evangelist)
Und sie kamen eilend und funden beide,
Mariam und Joseph, dazu das Kind
in der Krippe liegen.
Da sie es aber gesehen hatten,
breiteten sie das Wort aus,
welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war.
Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede,
die ihnen die Hirten gesaget hatten.
Maria aber behielt alle diese Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen.

31. Aria (Alt)
Schließe, mein Herze, dies selige Wunder
Fest in deinem Glauben ein!
Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke,
Immer zur Stärke
Deines schwachen Glaubens sein.

32. Recitativo (Alt)
Ja, ja, mein Herz soll es bewahren,
Was es an dieser holden Zeit
Zu seiner Seligkeit
Für sicheren Beweis erfahren.

33. Choral
Ich will dich mit Fleiß bewahren,
Ich will dir
Leben hier,
Dir will ich abfahren,
Mit dir will ich endlich schweben
Voller Freud
Ohne Zeit
Dort im andern Leben.

34. Recitativo (Evangelist)
Und die Hirten kehrten wieder um,
preiseten und lobten Gott um alles,
das sie gesehen und gehöret hatten,
wie denn zu ihnen gesaget war.

35. Choral
Seid froh dieweil,
Daß euer Heil
Ist hie ein Gott
und auch ein Mensch geboren,
Der, welcher ist
Den Herr und Christ
In Davids Stadt,
von vielen auserkoren.

Da capo
Coro
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen
Laβ dir die matten Gesänge gefallen,
Wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
Wenn wir dir jetzo die Ehrfurcht erweisen,
Weil unsre Wohlfahrt befestiget steht.

Lukas 2, 15-20
24. Koor
Taevane kuningas, kuule me häält,
nõtra ja saamatut, sinuni tõusmas!
Siion sind ülistab psalmide kõlal,
kuula, kuis südamed hõiskavad kiitust,
tänumeeles austust sul toovad,
sest kindlasti õnnistus ootab meid ees.

25. Retsitatiiv (Evangelist)
Kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, ütlesid karjased üksteisele:

26. Koor
Läki nüüd teele Petlemma,
et näha seda asjalugu,
mis on sündinud,
mis Issand on teatanud meile!

27. Retsitatiiv (bass)
Ta oma rahval troosti tõi,
ta Iisraeli päästis,
ta saatis abi Siionist
ja lõpetas me vaeva.
Nüüd, karjased, kus kõik see käes,
te minge teele, et ta leiate!

28. Koraal
Nii palju head ta tegi meil,
et oma armu ilmutada.
Oh ristirahvas, rõõmusta,
jää igavesti tänama!
Kyrie eleison!

29. Duett (sopran ja bass)
Issand, su leebus ja halastus
lohutab ja vabaks meid teeb.
Su helduses ja armus,
su imeväärses jõus
ilmub su isalik truudus
uuena taas.

30. Retsitatiiv (Evangelist)
Ja nad tulid tõtates ning leidsid
Maarja ja Joosepi ja lapsukese,
kes magas sõimes.
Aga kui nad seda nägid,
teatasid nad asjast,
mis neile oli üteldud selle lapsukese kohta.
Ja kõik, kes seda kuulsid,
panid imeks, mida karjased neile rääkisid.
Ent Maarja pidas kõik need sõnad meeles
ning mõtles nendele oma südames.

31. Aaria (alt)
Oh saagu, mu süda, see õndsalik ime
ikka su usule kinnituseks.
Jumala imeteod
nõdrale usule
alati andku jõudu!

32. Retsitatiiv (alt)
Jah, hoidku mu süda kõvasti kinni kõigest,
mida see ülev aeg
on meile õndsuseks
toonud kindlat ja jäävat!

33. Koraal
Ma hoolega hoian sind meeles.
Sinule tahan ma
elada siin.
Sinule surra,
sinuga hõljuda viimaks
õndsuses
ajatult
seal teises elus.

34. Retsitatiiv (Evangelist)
Ja karjased läksid tagasi
Jumalale au andes ja teda kiites kõige eest,
mis nad olid kuulnud ja näinud,
nõnda nagu neile oli üteldud.

35. Koraal
Te rõõmu tundke
me Lunastajast,
kes inimene
ja Jumal on ühtlasi,
ta sündis meile,
nüüd Taavetilinnas
on Issand ja Kristus
väljavalitu paljude seast.

Da capo
Koor
Taevane kuningas, kuule me häält,
nõtra ja saamatut, sinuni tõusmas!
Siion sind ülistab psalmide kõlal,
kuula, kuis südamed hõiskavad kiitust,
tänumeeles austust sul toovad,
sest kindlasti õnnistus ootab meid ees.

Luuka 2: 15-20