LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Tröstet, tröstet mein Volk
Trööstige, trööstige minu rahvast
eelmine järgmine


Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Saale Fischer
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV382

Tröstet, tröstet mein Volk,
redet mit Jerusalem freundlich,
prediget ihr,
dass ihre Ritterschaft ein Ende hat,
ihre Missetat ist vergeben;
denn sie hat
Zwiefältiges empfangen von der Hand
des Herren um alle ihre Sünde.
Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüsten:
Bereitet dem Herren den Weg,
machet auf dem Gefilde ebene Bahn unserm Gott!
Alle Tal sollen erhöhet werden,
und alle Berge und Hügel sollen erniedriget werden,
und was ungleich ist, soll eben werden,
und was höckerig ist, soll schlicht werden;
denn die Herrlichkeit des Herren soll offenbar werden,
und alles Fleisch miteinander wird sehen,
dass des Herren Mund redet.

Jesaja 40,1-5
Trööstige, trööstige minu rahvast,
rääkige Jeruusalemma meele järgi,
kuulutage temale,
et ta rüütlid on vabad,
tema süü on lepitatud,
et ta on saanud
Issanda käest kahekordselt
kõigi oma pattude eest.
Hüüdja hääl kõrbes:
Valmistage Issanda teed,
tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale!
Kõik orud ülendatagu,
ja kõik mäed ning künkad alandatagu,
mis mätlik, saagu tasaseks,
ja mis konarlik, siledaks maaks;
siis ilmub Issanda au,
ja kõik liha näeb seda üheskoos,
et Issanda suu on rääkinud.“

Jesaja 40,1-5