LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Maria Virgo
Neitsi Maarja
eelmine järgmine


Muusika autor Giovanni Gabrieli
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: C35

Maria virgo, regia de radice Jesse,
virgo ante partum, virgo in partu,
virgo post partum, incontaminata:
Mater Domini, inventrix gratiae, genitrix vitae:
aurea porta gratia plena;
benedicta in mulieribus,
honorabilior cherubim, gloriosior seraphim:
cujus beatus venter Christum tulit;
cujus beata ubera Dei filium lactaverunt:
te laudamus Deus noster: alleluja.
Neitsi Maarja, kuninglikust Iisai soost,
Sa jäid neitsiks lapse sünni eel, ta sündimise ajal
ja pärast sündimist, oo, laitmatult puhas!
Issanda Ema, halastuse ilmatooja, elusünnitaja,
kuldne värav, täis armu!
Õnnistatud oled sina naiste seas,
auväärsem keerubitest, kuulsusrikkam seeravitest.
Sinu õnnis emaüsk on kandnud Kristust,
su õndsad rinnad imetanud Jumala poega.
Kiidame Sind, meie Jumal, halleluuja!