LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Антифоны на псаломы 102 и 145
Antifoonid psalmidele 102 ja 145
eelmine järgmine


Muusika autor Andres Uibo

Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Благаслови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя,
имя святое Его. Благословенъ еси, Господи.
Хвали, душе моя, Господа.
Восхвалю Господа в животе моем,
пою Богу моему, дондеже есмь.
Не надейтеся на князи, на сыны человеческия,
в нихже несть спасения.
Изыдет дух его, и возвратится в землю свою,
в той день погибнут вся помышления его.
Блажен, емуже Бог Iаковль помощник его,
упование его на Господа Бога Своего.
Cотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них,
xранящаго истину в век, творящего суд обидимым,
дающаго пищу алчущим.
Господь решит окованныя, Господь умудряет слепцы,
Господь возводит низверженныя, Господь любит праведники.
Господь хранитъ пришельцы, сира и вдову прииметъ,
и путь грешных погубит.
Воцарится Господь во век, Бог Твой, Сионе, в род и род.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне,
и присно, и во веки веков. Аминь.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule nüüd ja ikka igavesti. Aamen.
Mu hing, kiida Issandat, ja kõiki, mis minus, tema püha nime!
Kiidetud oled Sina Issand!
Mu hing kiida Issandat, ma tahan Issandat kiita oma eluajal,
ma tahan oma Jumalat kiites laulda niikaua, kui ma alles olen.
Ärge lootke vürstide ega inimeste peale, kelle käes ei ole abi.
Kui tema vaim välja läheb, siis pöördub ta tagasi oma mulda;
selsamal päeval lähevad kõik ta kõrged mõtted hukka.
Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal,
kelle lootus on Issanda, oma Jumala peale,
kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on;
kelle tõde jääb igavesti, kes mõistab õiglast kohut neile,
kellele liiga tehakse, kes annab leiba näljastele.
Issand päästab lahti kinniseotuid, Issand annab tarkust pimedatele.
Issand paneb püsti seisma maha rõhutuid,
Issand armastab õigeid, Issand hoiab võõraid.
Ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi,
aga õelate teed saadab Ta nurja.
Issand on kuningas igavesti.
Sinu Jumal, Siion, jääb põlvest põlve.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule nüüd
ja ikka igavesti. Aamen.