LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

An die Musik
Muusikale
eelmine järgmine


Muusika autor Franz Schubert
Sõnade autor Franz von Schober
Tõlge Aino Otto
Teose kataloogi- või oopusenumber: D547

Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Liebentzunden,
Hast mich in eine beßre Welt entrückt!

Oft hat ein Seufzer, deiner Harfentflossen,
Ein süßer, heiliger Akkord von dir
Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen,
Du holde Kunst, ich danke dir dafür!
Oh, õilis kunst, küll mitmel kurval tunnil
tõid rahu, troosti minu hingele.
Mu põues läitsid ülla kunstileegi.
Mind kandsid põrmu kütkest ülesse.

Üks ainus ohe, magus lauluhelin,
üks kandlekaja, sosin südamest,
mul avas tihti õnnetaeva uksed.
Oh, õilis kunst, sind tänan selle eest.