LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

In the bleak mid-winter
Kõledal kesktalvel
eelmine järgmine


Muusika autor Benjamin Britten
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: op3. Nr5
Tervikteosest A boy was born

1) In the bleak mid-winter
frosty wind made moan,
earth stood hard as iron,
water like a stone;
snow had fallen, snow on snow,
snow on snow,
in the bleak mid-winter
long ago.

2) Traditional English, c. 1400
(Balliol College, Oxford. MS. 354. XVI Century )
He bare him up, he bare him down,
he bare him into an orchard brown.

Lully, lulley, lully, lulley,
the falcon hath borne my make away.

In that orchard there was a hall
that was all hanged with purple and pall.
And in that hall there was a bed,
it was hanged with gold so red.

Lully, lulley, lully, lulley,
the falcon hath borne my make away.
In that bed there lieth a knight,
his woundes bleeding, day and night.

By that bedside kneeleth a may,
and she weepeth both night and day.

Lully, lulley, lully, lulley,
the falcon hath borne my make away.

And by that bedside
there standeth a stone,
Corpus Christi written thereon.
1) Kõledal kesktalvel
ulus jääkülm tuul,
raudkülm püsis maa
ja vesi kivikõvana.
Maha oli sadand lumi, lume peale lumi,
lume peale lumi
kõledal kesktalvel,
ajal ammusel.

2) Inglise traditsionaal, u 1400

Ta kandis teda üles, kandis alla,
kandis viimaks viljapuuaeda.

Äiuiu, äiu-lii,
kull mu kaasa ära viis!

Aias oli härrasmaja,
seatud purpuri ja sametiga.
Härrasmajas oli voodi
kuldse eesriidega.

Äiuiu, äiu-lii,
kull mu kaasa ära viis!
Voodis seal on rüütel pikali,
ta haavad veritsevad päeval, ööselgi.

Voodi kõrval aga Neitsi põlvili,
ta valab pisaraid nii ööl kui päevalgi.

Äiuiu, äiu-lii,
kull mu kaasa ära viis!

Voodi kõrval seisab kivi,
millel kiri:
Kristuse Ihu.