LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

A Stopwatch and an Ordnance Map
Stopper ja topograafi line kaart
eelmine järgmine

meeskoorile ja timpanitele
Muusika autor Samuel Barber
Sõnade autor Stephen Spender
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: op15

A stopwatch and an ordnance map.
At five a man fell to the ground
And the watch flew off his wrist
Like a moon struck from the earth
Marking a blank time that stares
On the tides of change beneath.

All under the olive trees.
A stopwatch and an ordnance map.
He stayed faithfully in that place
From his living comrade split
By dividers of the bullet
Opening wide the distances
Of his final loneliness.

All under the olive trees.
A stopwatch and an ordnance map.
And the bones are fixed at five
Under the moons timelessness;
But another who lives on
Wears within his heart forever
the space split open by the bullet.
All under the olive trees.
Stopper ja topograafi line kaart.
Kell viis langes mees
ning kell lendas tema randmelt
nagu Kuu, mille vastu raksab Maa,
märkides aja tühimikku,
mis vaatab ainiti all asuvaid muutuse loodeid.

Kõik see oli oliivipuude all.
Stopper ja topograafiline kaart.
Tema jäi ustavalt sellesse paika,
lahutatud oma elavast sõbrast
nende käe läbi, kes lasksid kuuli,
avades pärani tema
viimse üksinduse vahemaad.

Kõik see oli oliivipuude all.
Stopper ja topograafiline kaart.
Ja kell viis seatakse paika luud
kuu ajatuse all.
Kuid teine, kes elab edasi,
kannab oma südames alati
vahemaad, mille avas kuul.
Kõik see oli oliivipuude all.