LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Tarantella
eelmine järgmine

Muusika autor Randall Thompson
Sõnade autor Hilaire Belloc
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)

Do you remember an Inn,
Miranda?
Do you remember an Inn?
And the tedding and the spreading
Of the straw for a bedding,
And the fl eas that tease in the High
Pyrenees,
And the wine that tasted of tar?
And the cheers and the jeers
of the young muleteers
(Under the vine of the dark verandah)?

Do you remember an Inn, Miranda,
Do you remember an Inn?
And the cheers and the jeers
of the young muleteers
Who hadnt got a penny,
And who werent paying any,
And the hammer at the doors
and the Din?
And the Hip! Hop! Hap!

Of the clap
Of the hands to the twirl
and the swirl
Of the girl gone chancing,
Glancing,
Dancing,
Backing and advancing,
Snapping of a clapper to the spin
Out and in
And the Ting, Tong, Tang,
of the Guitar.
Do you remember an Inn,
Miranda?
Do you remember an Inn?

Never more;
Miranda,
Never more.
Only the high peaks hoar:
And Aragon a torrent at the door.
No sound
In the walls of the Halls where falls
The tread
of the feet of the dead to the ground
No sound:
But the boom
Of the far Waterfall like Doom.
Kas sa seda kõrtsi mäletad,
Miranda?
Kas sa seda kõrtsi mäletad?
Ja põhu kaarutamist ja laiali laotamist
asemekoti jaoks?
Ja kirpude närimise nööki Ülem-
Püreneedes
ja veini, mis maitses tökati järele?
Ja huikeid ja pilahõikeid
noorte muulapoiste suust
(tumeda veranda viinapuuokste all?)

Kas sa seda kõrtsi mäletad, Miranda?
Kas sa seda kõrtsi mäletad?
Ja huikeid ja pilahõikeid noorte
muulapoiste suust,
kel polnud pennigi
ja kes midagi ei maksnudki
ja haamrit ukse vastas ja lärmi?
Ja käteplaginat
hipp-hopp-hopp

tüdrukule saateks,
kes läinud keerlema
ja pöörlema,
oma õnne katsuma,
kiikama,
tantsima,
taganema ja liginema,
kellatila kõlksud keset pöörlemist,
väljapoole ja siseringi tagasi
ja kitarri
ting-tang-tongi?
Kas sa seda kõrtsi mäletad,
Miranda?
Kas sa seda kõrtsi mäletad?

Ei iialgi enam,
Miranda,
ei iialgi.
Üksnes kõrged mäetipud halliks
härmatavad
ja Aragoni kärestikujõgi ukse all.
Pole ainustki heli
Hallsi mäeseinte vahel,
kohas, kus maapinnale
langeb surnute jalaast.
Pole ainustki heli.
Üksnes kärestiku kõma nagu hukkamõist.