LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Полководец
Väejuht
eelmine järgmine


Muusika autor Modest Mussorgski
Sõnade autor Arseni Goleništšev-Kutuzov
Tõlge Mare Tetsov
Tervikteosest Песни и пляски смерти

No. 4
Грохочет битва, блещут брони,
Орудья жадные ревут,
Бегут полки, несутся кони
И реки красные текут.

Пылает полдень – люди бьются;
Склонилось солнце – бой сильней;
Закат бледнеет – но дерутся
Враги все яростней и злей.

И пала ночь на поле брани.
Дружины в мраке разошлись...
Все стихло, и в ночном тумане
Стенанья к небу поднялись.

Тогда, озарена луною,
На боевом своем коне,
Костей сверкая белизною,
Явилась смерть; и в тишине,
Внимая вопли и молитвы,
Довольства гордого полна
Как полководец место битвы
Кругом объехала она.

На холм поднявшись, оглянулась,
Остановилась, улыбнулась...
И над равниной боевой
Раздался голос роковой:

“Кончена битва! я всех победила!
Все предо мной вы смирились, бойцы!
Жизнь вас поссорила, я помирила!
Дружно вставайте на смотр, мертвецы!
Маршем торжественным мимо пройдите,
Войско мое я хочу сосчитать;

В землю потом свои кости сложите,
Сладко от жизни в земле отдыхать!
Годы незримо пройдут за годами,
В людях исчезнет и память о вас.

Я ж не забуду и громко над вами
Пир буду править в полуночный час!
Пляской тяжелою землю сырую
Я притопчу, чтобы сень гробовую
Кости покинуть вовек не могли,
Чтоб никогда вам не встать из земли!”
Nr. 4
Lahingulärm, kilpide helk, vasksete
taparelvade müra.
Polgud jooksevad, hobused tormavad
ja punased jõed voolavad.

Keskpäev lõõmab, kui inimesed taplevad!
Päike laskuslahing muutus veel ägedamaks!
Loojangupuna kahvatub, kuid vaenlased
võitlevad üha raevukamalt ja tigedamalt!

Lahinguväljale laskus öö.
Druziinad läksid pimeduses laiali.
Kõik vaibus ja ööudus
tõusid oiged taevani.

Ning siis ilmus kohale kuupaistel
oma sõjaratsu seljas surm,
luuvalendusest särades,
kuulates vaikuses
oigeid ja palveid,
tulvil uhket rahulolu,
sõitis ta kui väepealik
ümber lahingupaiga.

Tõusis künkale ja vaatas tagasi,
peatus, naeratas...
Ja võitlusvälja kohal
kostis saatuslik hääl:

Lahing on lõppenud! Ma võitsin kõiki!
Te taltusite mu ees, sõjamehed!
Elu ajas teid tülli, mina lepitasin!
Üksmeelselt tõuske ülevaatusele, koolnud!
Mööduge minust pidulikul marsisammul,
tahan oma väed üle lugeda!

Siis laduge oma luud mulla alla!
Mulla all on mõnus elust puhata!
Aastad mööduvad märkamatult,
te kaote ka inimeste mälust, aga mina ei unusta teid!

Kesköötunnil hakkan teie kohal
kärarikast pidu pidama!
Raske tantsusammuga trambin märja
mulla kõvaks, et te luud
ei saaks iial kalmu alt lahkuda,
et te ei saaks kunagi mullast tõusta!”