LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

O lilium convallium
Oo, orgude liilia
eelmine järgmine

Teos meeskoorile ja kahele tšellole
Muusika autor Giovanni Bonato
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu) , Edith Ulm

O lilium convallium,
flos virginum,
stirps regia,
spes omnium fidelium,
lux luminum,
o filia: Eve matri contraria,
Ave Mater de gracia
nos redimens per filium.
Ave, ave remedium
nos eximens miseria.
Axion estìn os alithòs makarìzin
se tin Theotòkon,
tin aimakàriston kje panamòmiton
kje mitèra tu Theù imòn.
Tin timiotèran ton Hjeruvìm,
kje endhoxotèran assingrìtos ton Serafìm,
tin adhiafthòros Theòn Lògon tekùssan,
tin òndos Theotòkon, Se megalìnomen.
Oo, orgude liilia,
neitsite lilleõis,
kuninglik võsu,
kõigi usklike lootus
ja silmavalgus,
oo, tütar, ema Eeva vastand,
Ema Jumala armust, ole tervitatud!
Meid lunastad oma Pojaga.
Ole tervitatud, aitaja,
hingepiinast vabastaja!

(Tekst on pärit vanast Aquileia liturgiast)
ladina keelest tõlkinud Ave Teesalu

On kohus tõesti õndsaks kiita Sind,
Jumalasünnitaja, Sind,
ikka õnnistatud ja laitmata ja meie Jumala Ema,
kes Sa ülem oled kui keerubid ja
palju ausam kui seeravid,
kes Sa puhtaks neitsiks jäädes
Jumala Sõna ilma tõid;
Sind, tõelist Jumalasünnitajat, austame meie.

igeusu liturgiast)
kreeka keelest tõlkinud Edith Ulm