LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Call love to mind
Tuleta meelde armastust
eelmine järgmine


Muusika autor Mirjam Tally
Sõnade autor Kristiina Ehin
Tõlge Ilmar Lehtpere

Tuleta meelde armastust

kui jääteravatel treppidel
astub ja hingab tuul

tuleta meelde armastust

kui tormilaternad põlistavad vaikust
ja vanad männitüved
lõhnavad vaigust

tuleta meelde armastust

kui viimased päikeselaigud unustavad end
su silmade hallikaspruuni jõkke

tuleta meelde armastust

kui õhtu õhk annab ühekorraga
igale möödunud päevale nime
ja sa jooksed trepile
elujanust tumm
Call love to mind

when the wind steps on
the ice sharp stairs and breathes

call love to mind

when storm lanterns immortalize the silence
and old pine tree trunks
smell of resin

call love to mind

when the last splashes of sun forget themselves
in the grey-brown river of your eyes

call love to mind

when all at once the evening air gives
every bygone day a name
and you run to the stairs
struck dumb with a thirst for life
Teose algseks tekstiks on ingliskeelne tõlge eestikeelsest luuletusest. Hilisem versioon ka eesti keeles.